Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Luty

Grzegorz Leśniak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza rozwartości mikroszczelin w węglach
Estimation of the width of microfracture in coals
Bartłomiej Jasiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Określenie dynamicznej filtracji płuczek wiertniczych w warunkach HPHT z użyciem nowatorskiej metody pomiarowej
Determination of dynamic filtration of drilling muds under HPHT conditions using an innovative measurement method
Łukasz Kut: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania nad możliwością zastosowania cementów specjalnych do uszczelniania kolumn rur okładzinowych
Research on the possibility of using special cements for sealing casing columns
Tomasz Lipka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania temperaturowe gazomierzy – metody chłodzenia strumienia gazu
Temperature measurements of gas meters – methods of cooling the gas stream
Jakub Badowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Możliwości zastosowania języka Python oraz jego bibliotek do wytwarzania oprogramowania dla branży naftowo-gazowniczej
The possibilities of using Python language and its libraries in developing software for the oil and gas industry
Elżbieta Trzaska, Agnieszka Skibińska: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Determination of low-temperature properties of lubricating greases
Badanie właściwości niskotemperaturowych smarów plastycznych
Zbigniew Stępień: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Zinc as a catalyst supports processes of Diesel injector deposit formation
Cynk jako katalizator wspomagający procesy tworzenia osadów wtryskiwaczy silników z zapłonem samoczynnym
Artur Antosz, Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badanie procesu rozpuszczalnikowego odolejania gaczów parafinowych
Examination of the solvent de-oiling process of slack waxes
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ jakości estrów metylowych kwasów tłuszczowych na niskotemperaturowe właściwości użytkowe paliw silnikowych
The influence of fatty acid methyl esters on the low-temperature properties of motor fuels
Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Produkcja biopaliw jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
Biofuel production as part of a circular economy

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl