19-06-2009

Złoty oraz Brązowy medal dla dr inż. Anny Zajezierskiej z Instytutu Nafty i Gazu

Dr inż. Anna Zajezierska z Zakładu Olejów Środków Smarowych i Asfaltów INiG otrzymała Złoty oraz Brązowy Medal na wystawie Korea International Women's Invention Exposition 2009 (KIWIE), zorganizowanej w Seulu, w dniach 1-4.05.2009 r. Dr inż. Zajezierska jest również zdobywczynią medalu dla najlepszego wynalazku pt.: Wielofunkcyjny smar łożyskowy, przyznanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie.

Z wielką radością i satysfakcją przyjęłam wiadomość o przyznaniu mi przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) złotego medalu dla najlepszego wynalazku, zgłoszonego na wystawę Korea International Women's Invention Exposition 2009 zorganizowaną w Seulu. Jest dla mnie zaszczytem i honorem reprezentowanie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na światowym forum zrzeszającym stowarzyszenia wynalazców i racjonalizatorów - mówi laureatka - Pani dr inż. Anna Zajezierska.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) jest jedną z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej. Celem organizacji jest pogłębianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej na arenie międzynarodowej oraz zapewnianie współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich.