Zamknij okno

Instytut Nafty i Gazu Liderem Innowacji 2009

30-09-2009

17 września 2009 w Sali Sejmu Śląskiego laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Lider Innowacji – 2009 zostały wręczone statuetki. Wśród nagrodzonych znalazł się Instytut Nafty i Gazu.

Instytut Nafty i Gazu uzyskał tytuł Lidera Innowacji 2009 w wyniku VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu. Tytuł został przyznany za „Opracowanie i wdrożenie na potrzeby polskiego przemysłu rafineryjnego innowacyjnych światowej klasy rozwiązań technologicznych związanych z procesami doskonalenia jakości paliw i olejów, wytwarzania nowoczesnych dodatków uszlachetniających paliwa oraz za rozwiązania proekologiczne dotyczące biokomponentów w paliwach, a także utylizacji wysoce niebezpiecznych dla środowiska odpadów ropopochodnych”.

Instytut otrzymał akt nadania tytułu i certyfikat na używanie znaku towarowego Lider Innowacji w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.

Wyróżnienie, jakim jest Lider Innowacji 2009 jest dla nas nagrodą za codzienną, ciężką pracę wkładaną w rozwój nowych produktów i technologii dla sektora rafineryjnego. Jest to nie tylko wielka radość, ale i motywacja do dalszych działań – mówi o przyznanym wyróżnieniu Zastępca Dyrektora ds. Technologii Nafty dr inż. Iwona Skręt.

Tytuł Lider Innowacji przyznawany jest za wieloletni wybitny wkład w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki oraz w promocję i wspieranie wynalazczości na terenie Województwa Śląskiego.

Tegoroczna VIII edycja konkursu zorganizowana została pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Prezesa Urzędu Patentowego RP. Statuetki wręczył marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz przewodniczący Sejmiku Michał Czarski. W imieniu Instytutu Nafty i Gazu statuetkę Lidera Innowacji 2009 odebrał Rzecznik Patentowy mgr inż. Andrzej Stachowski oraz dr Leszek Ziemiański.