Zamknij okno

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

„Efektywność Energetyczna 2009”

16-10-2009

W dniach 21-23 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywność Energetyczna 2009”, której organizatorem był Instytut Nafty i Gazu. Po raz pierwszy konferencja odbyła się w Krakowie.

Na wniosek Instytutu Gazu Ukraińskiej Akademii Nauk, dotychczasowego corocznego organizatora konferencji pt. „Energoefektywność”, Instytut Nafty i Gazu, jako pierwszy z szeregu międzynarodowych organizatorów, przyjął na siebie obowiązek organizacji tej konferencji w Polsce. Na miejsce przeprowadzenia konferencji został wybrany Kraków.

Problematyka konferencji obejmowała praktycznie wszystkie zagadnienia mające wpływ na podniesienie efektywności energetycznej: właściwe i bardziej efektywne wykorzystanie podstawowych źródeł i nośników energii, poszukiwania alternatywnych jej źródeł, efektywne technologie wykorzystania i konwersji paliw oraz plazmę niskotemperaturową i efekty jej zastosowania.

Zaproszenia do udziału w konferencji zostały rozesłane do wszystkich jednostek naukowo-badawczych zajmujących się problematyką energetyczną w całej Polsce oraz do jednostek zagranicznych; głównie
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Efektem tego było zgłoszenie 56 referatów, z czego 50 zostało zaprezentowanych w czasie obrad konferencji: 35 poprzez bezpośrednie wygłoszenie oraz 15 w formie posterów.

W ostatnim dniu konferencji uczestnicy odwiedzili Oddział INiG w Krośnie. Goście zwiedzili również muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. W sali wystawowej muzeum odbyło się zakończenie konferencji. Podsumowania obrad dokonała Dyrektor Instytutu prof. Maria Ciechanowska.

W konferencji wzięli udział goście z zagranicy, w tym m.in. z Rosji; Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Litw
i Niemiec. Obrady prowadzone były w j. polskim i rosyjskim.