Zamknij okno

Instytut Społecznie Odpowiedzialny

22-02-2010

Instytut Nafty i Gazu rozpoczął działania wdrażające politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
W jej ramach został opracowany m.in. Kodeks Dobrych Praktyk INiG oraz Program INiG - Przyjazna Firma.

Instytut Nafty i Gazu jest firmą, której efekty działalności wywierają wpływ nie tylko rynek krajowy, ale również międzynarodowy. Dlatego też zgodnie z założeniami Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego Instytut w procesie zarządzania kieruje się nie tylko aspektami ekonomicznymi, ale kładzie nacisk również na względy społeczne oraz środowiskowe. Skupiamy się na wszystkich grupach zarówno z bliższego, jak i dalszego otoczenia firmy; tych aktualnych, ale również przyszłych i to postrzeganych w perspektywie pokoleniowej.
Polityka Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w Instytucie Nafty i Gazu realizowana jest wokół trzech płaszczyzn:

  • wewnętrznej - działania skoncentrowane wokół pracowników,
  • zewnętrznej - klienci, społeczność lokalna, dialog społeczny,
  • natury  - ochrona środowiska.

W ramach działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przygotowaliśmy również Program INiG - Przyjazna Firma, który stanowi zbiór dobrych praktyk stosowanych od lat w Instytucie. Program składa się z czterech modułów:

  • Moduł "Pracownik"
  • Moduł "Rodzice"
  • Moduł "Dziecko"
  • Moduł "Senior"

Opracowaliśmy również Kodeks Dobrych Praktyk Instytutu Nafty i Gazu, który jest dla nas zbiorem wytycznych oraz stanowi odzwierciedlenie powszechnie obowiązujących wartości moralnych.

Ponieważ Instytut funkcjonuje nie tylko w sferze naukowo-badawczej, Kodeks zawiera także treści obejmujące swym zakresem inne płaszczyzny znajdujące się w zakresie jego działań, w tym sferę ochrony środowiska naturalnego oraz świata biznesu.

Instytut Nafty i Gazu cieszy się uznaniem nie tylko w branży energetycznej. Również poza nią postrzegany jest jako rzetelny partner biznesowy oraz cieszący się zaufaniem pracodawca. Chcemy być nie tylko zaufanym partnerem w relacjach biznesowych. Mamy nadzieję, że realizując założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i systematycznie wdrażając nowe przedsięwzięcia w tym zakresie, będziemy także "dobrym sąsiadem" dla naszego otoczenia.

więcej informacji > Społeczna Odpowiedzialność Biznesu