Zamknij okno

Nowe prawo własności przemysłowej dla Instytutu

10-03-2010

Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na wynalazek pt.: „Biodegradowalny smar dla trakcji szynowej”

Biodegradowalny smar dla trakcji szynowej przeznaczony jest do stosowania w urządzeniach sterujących pojazdów szynowych eksploatowanych w komunikacji miejskiej.
Autorami wynalazku są Anna Zajezierska i Franciszek Steinmec z Zakładu Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów INiG.

Smar charakteryzuje się podwyższonymi właściwościami przeciwzużyciowymi, dzięki czemu ogranicza zużycie mechaniczne elementów urządzenia oraz dobrymi właściwościami reologicznymi
w niskich temperaturach, co umożliwia eksploatację smaru w pełnym sezonie, zwłaszcza zimowym.

Korzystne parametry użytkowe smaru uzyskano przez zastosowanie odpowiedniej kompozycji olejów podstawowych, zawierającej olej estrowy pochodzenia naturalnego i syntetyczny olej estrowy, a także przez wprowadzenie efektywnie działającego pakietu dodatków uszlachetniających o fizycznym i chemicznym mechanizmie działania.

Dodatkową zaletą smaru plastycznego, obok dobrych właściwości eksploatacyjnych, jest wysoki stopień degradacji biologicznej, określony w odniesieniu do gleby i wód gruntowych.

Wynalazek pt.: „Biodegradowalny smar dla trakcji szynowej” został nagrodzony:
Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Nowych Technologii INVENTIKA – 2009 w Bukareszcie, Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Innowacji "Brussels Eureka 2009 Competition" w Brukseli Srebrnym Medalem International Invention Show and Technomart INST w Taipei