Zamknij okno

Instytut Nafty i Gazu w Pałacu Kultury i Nauki

12-03-2010

W dniach 08-13 marca 2010 r. w Muzeum Techniki NOT mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się XVII Giełda Polskich Wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach w 2009 roku. Swoje osiągnięcia zaprezentował również Instytut Nafty i Gazu.
Giełda została zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Giełdzie wzięło udział 17 jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, które zaprezentowały 122 wynalazki wyróżnione na światowym forum. W tym zakresie Instytut Nafty i Gazu mógł się pochwalić największą ich liczbą – 22 wynalazki znalazły uznanie międzynarodowych gremiów.

Na uroczystym otwarciu Giełdy zostały również wręczone dla naszego Instytutu wyróżnienia.
Pan Winicjusz Stanik został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Belgii za zasługi w dziedzinie wynalazczości.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbara Kudrycka uhonorowała Instytut Nafty i Gazu dyplomem i statuetką za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą, oraz przyznała dyplom i nagrodę za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze dla twórców dwóch wynalazków:

„Paliwo do turbinowych silników lotniczych”
Twórcy: Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Jan Lubowicz, Marta Baranik

oraz

„Sposób neutralizacji dwutlenku węgla magazynowanego w podziemnych strukturach”
Twórcy: Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta.

 

W 2009 roku Instytut Nafty i Gazu wziął udział w 10 międzynarodowych wystawach. Zaprezentował na nich 27 wynalazków i otrzymał 40 nagród - 16 złotych medali,
w tym 2 z wyróżnieniem, 9 srebrnych, 11 brązowych, 2 Genius Medal oraz 2 wyróżnienia.

Na XVII Giełdzie Polskich Wynalazków Instytut zaprezentował również swój firmowy gadżet – fiolkę zawierającą ropę „Troll” wydobywaną na Morzu Północnym. Gadżet pełni rolę edukacyjną
i zawiera informacje dotyczące powstania ropy oraz roli, jaką odgrywa w naszym życiu.

 

INIG