Zamknij okno

Instytut nagrodzony w Kuala Lumpur

19-03-2010

Na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2010 w Kuala Lumpur, Instytut Nafty i Gazu został nagrodzony za wynalazki autorstwa naszych pracowników.
 

Anna Zajezierska oraz Małgorzata Kowal otrzymały Złoty Medal za wynalazek: Gear Grease (Olej Przekładniowy). Ta technologia otrzymała także The Best AWARD - wyróżnienie przyznane przez President of Malaysian Association of Research Scientists: Datuk D.R. Daud Mohamad oraz Chairman of Organizing Committee MTE 2010 Dr. Wan Manshol B.W. Zin.

Na Wystawie w Kuala Lumpur Srebrny Medal otrzymali również Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz oraz Piotr Kapusta za wynalazek: Purification of soil contaminated with petroleum pollutants with an in-situ metod (Sposób oczyszczania gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych metodą in-situ).
Wynalazek ten otrzymał dodatkowo dwa wyróżnienia: The Best AWARD - przyznane przez President of Taiwan Invention Products Promotion Association: Cheng Yung-Chu oraz Nagrodę Specjalną przyznaną przez President of Korea Invention Academy: Hong Sound-Mo.

 

 

W Kuala Lumpur Brązowe Medale otrzymały również:
- Termodynamiczny inhibitor hydratów i korozji, "HYDCORRK - Kinetic corrosion and gas hydrates inhibitor",
twórcy: Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Michał Pajda, Michał Krasodomski, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha.

- Deemulgator o działaniu odsalającym do ropy ( "DESALTOR 111 CO - Demulsifier)
twórcy: Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Michał Pajda, Wojciech Mazela, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha.

- Sposób neutralizacji siarkowodoru powstającego w kawernach solnych (The methodology of hydrogen sulfide elimination in salt cavern),
twórcy: Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta, Te
resa Steliga.

 

Gear grease