Zamknij okno

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 27 marca 2010 zmarła

Ś.P. dr KATARZYNA STECZKO

02-04-2010

Z żalem żegnamy naszą Koleżankę, przyjaciela, człowieka o wielkim sercu
i umyśle, cenionego badacza i naukowca.

Obecność dr Katarzyny Steczko w życiu Instytutu Nafty i Gazu charakteryzowała się pracowitością, pasją i poświęceniem, misją naukowca zaangażowanego w tak wielu dziedzinach, jak chemia, górnictwo nafty i gazu, wiertnictwo, gazownictwo, ochrona środowiska i klimatu oraz normalizacja.
Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowała jako ekspert i autor opracowań w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, kongresach, konferencjach i ekspertyzach.

Prace dr Katarzyny Steczko z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami wiertniczymi, charakterystyki i neutralizacji ścieków, emisji metanu z systemu gazowniczego, foresightu technologicznego w obszarze gazownictwa, weryfikacji technologii środowiskowych, pomiarów i oceny jakości gazów ziemnych czy zarządzania chemikaliami
w górnictwie naftowym i gazownictwie, były publikowane w monografiach, skryptach uniwersyteckich, wielu czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych.

Pani dr Katarzyna Steczko była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1965-1979,
a od roku 1980 - Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.

Wieloletnie zaangażowanie dr Katarzyny Steczko w pracę zawodową zostało uhonorowane odznaczeniami
i wyróżnieniami państwowymi i resortowymi, m.in. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP” i Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa”.

Rodzinie dr Katarzyny Steczko składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia w trudnej chwili.

Dyrekcja, Rada Naukowa, Koleżanki i Koledzy z Instytutu Nafty i Gazu