Zamknij okno

Nominacja do Godła "Teraz Polska"
dla technologii
"Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy
regeneracji olejów odpadowych"

29-04-2010

Zgłoszona przez Instytut Nafty i Gazu technologia o nazwie
"Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych" została nominowana do XX edycji Godła "Teraz Polska".

Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych pozwala wytworzyć klarowny, pełnowartościowy olej bazowy, pozbawiony koagulatów, stanowiący surowiec do produkcji wysokojakościowych olejów smarowych.

Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu nowego układu katalitycznego oraz modyfikacji parametrów procesu hydrorafinacji olejów zużytych. Nowy układ katalityczny oraz odpowiednio dobrane parametry pracy instalacji (temperatura, ciśnienie, szybkość objętościowa surowca) umożliwiają recykling mieszaniny olejów zużytych do wysokojakościowych olejów bazowych, alternatywnych do produktów uzyskiwanych bezpośrednio z ropy naftowej.
Produkt otrzymywany w zmodyfikowanym procesie regeneracji przy wykorzystaniu nowego układu katalitycznego, wykazuje bardzo dobre właściwości oraz pozbawiony jest koagulatów, co w pełni pozwala stosować go w miejsce olejów bazowych z przeróbki ropy naftowej.

Przedstawiony katalityczno-wodorowy proces regeneracji olejów zużytych jest najbardziej racjonalnym sposobem utylizacji tego typów odpadów. Zregenerowane oleje bazowe umożliwiają z jednej strony zmniejszenie produkcji nowych baz olejowych z ropy naftowej, a z drugiej ograniczają inne, znacznie bardziej szkodliwe dla środowiska, sposoby utylizacji olejów zużytych jak np. spalanie.

Przedmiotowa technologia została wdrożona na skalę przemysłową w czerwcu 2008 roku w Rafinerii Nafty Jedlicze SA. Efektem wdrożenia jest produkcja i sprzedaż na rynku polskim i zagranicznym baz olejowych nowej generacji, wiodącym producentom olejów smarowych. Finalne produkty spełniają wymagania jakościowe dla olejów bazowych grupy I+, a odbiorcy potwierdzają ich jakość poprzez stosowanie do wysokojakościowych olejów smarowych.

Srebrny Medal

Miedzynarodowa
Wystawa Innowacji
"Brussels
Eureka Competition"

Bruksela 2009

Wyróżnienie

Konkurs
"Polski Produkt
Przyszłości 2008"

Warszawa 2008

Autorami wynalazku są:
Antoni Marchut, Franciszek Steinmec, Iwona Skręt, Jan Lubowicz, Michał Krasodomski, Grażyna Mikrut, Bogdan Pawlicki, Grzegorz Kowalczyk, Mariusz Iskierski, Piotr Dziadosz.

W dn. 22 kwietnia 2010 Instytut uczestniczył w Wystawie Teraz Polska 2010, która towarzyszy corocznie prestiżowemu konkursowi organizowanemu przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
Stoisko INiG reprezentowali: ze strony Instytutu p. Dyrektor Iwona Skręt i Jan Lubowicz,
ze strony RN Jedlicze Bogdan Pawlicki i Grażyna Mikrut.

Ceremonia wręczenia statuetek Laureatom XX edycji Konkursu odbędzie się 24 maja 2010 roku w Teatrze Wielkim
w Warszawie.

"Teraz Polska" to konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych Produktów i Usług, Gmin, Produktów Lokalnych i Przedsięwzięć Innowacyjnych.