Zamknij okno

Instytut wśród laureatów Polish Intellectual Capital Top 50

5-05-2010


23.04 podczas III Międzynarodowego Forum "IP Management - the Key to the Successful Economy" ogłoszono POLISH INTELLECTUAL CAPITAL TOP 50 - listę rankingową 50 polskich firm o największym kapitale intelektualnym. Instytut Nafty i Gazu znalazł się w gronie laureatów.

Wyróżniono 5 firm, z których trzy są klientami Instytutu Nafty
i Gazu. Pozostałe 45 firm (wymienionych alfabetycznie) - w tym INiG - otrzymało nagrodę: Award of Excellence in IP Management.

I miejsce zajęła Grupa LOTOS S.A. za innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu ropy naftowej i handlu produktami o najwyższych standardach jakości, realizowany w trosce o środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne i satysfakcję klientów.

Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie, w Pałacyku Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej.
W imieniu Instytutu nagrodę odebrała dr inż. Anna Zajezierska.

Założeniem prac nad rankingiem TOP 50 jest wyłonienie przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, które biorąc udział w ankiecie badawczej, potrafią wiarygodnie udokumentować swój dorobek w zakresie:

  • budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa na wartościach niematerialnych i prawnych,
  • posiadanych patentów i wzorów użytkowych, krajowych i zagranicznych,
  • otrzymanych nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych konkursach wynalazków,
  • udziału w krajowym i międzynarodowym obrocie patentowym oraz efektywności konkurowania na tym rynku,
  • standaryzacji, normalizacji oraz jakości produktów i usług, popartych stosownymi certyfikatami,
  • posiadania zaplecza badawczo-rozwojowego i zespołu pracowników z tytułami naukowymi oraz udokumentowanym dorobkiem naukowym, badawczym i wdrożeniowym,
  • wykazania udziału innowacyjnych produktów i usług w rocznych przychodach, aktualnie oraz
    w poprzednich okresach sprawozdawczych.