Zamknij okno

Prace Naukowe INIG

11-05-2010
Od numeru 166
(edycja maj 2010)
wydawnictwo Instytutu:
"Prace INiG"
zmienia swoją nazwę na:
"Prace Naukowe INiG".

Zmianie uległa również
szata graficzna