Zamknij okno

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
ŚRODKI SMAROWE 2010
Zagadnienia eksploatacji środków smarowych
w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji

26-05-2010

Sponsor Platynowy:

W dniach 10-12 maja 2010 roku w Rytrze odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "ŚRODKI SMAROWE 2010 - Zagadnienia eksploatacji środków smarowych w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji".

Organizatorami konferencji byli: Pion Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA.

Sponsorami konferencji były trzy przedsiębiorstwa z branży smarowniczej - Orlen Oil Sp. z o.o. (Sponsor Platynowy) oraz Rafineria Nafty Jedlicze S.A. i TOTAL Polska Sp. z o.o.

W konferencji wzięło udział ponad 60 specjalistów z kraju i zagranicy, reprezentujących użytkowników środków smarowych, producentów oraz ośrodki badawcze.

Celem konferencji była prezentacja najnowszej generacji środków smarowych i metod kontroli ich przydatności eksploatacyjnej, a także ocena wyników prac badawczo - rozwojowych oraz omówienie zagadnień użytkowania środków smarowych, stanowiących podstawowe determinanty racjonalnej eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów.

Podczas trzydniowych obrad omawiano zagadnienia naukowe i techniczne na rzecz doskonalenia systemów innowacyjności w zakresie produkcji, metod badań i użytkowania środków smarowych,
a w szczególności:

  • osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i użytkowania
  • prezentacja doświadczeń w zakresie właściwości, zastosowań oraz metod oceny jakości środków smarowych
  • prezentacja osiągnięć producentów w zakresie nowych rodzajów środków smarowych
  • prezentacja nowych rozwiązań technicznych w zakresie techniki smarowniczej
  • przedstawienie stanu normalizacyjnego środków smarowych na tle prac normalizacyjnych ISO I CEN
  • prezentacja rozwiązań technologiczno-organizacyjnych i prawnych w zakresie procesów wytwarzania, użytkowania oraz gospodarowania środkami smarowymi, szczególnie opartymi na biokomponentach i produktach z odzysku.

Większość referatów wywoływała ożywioną dyskusję, którą kontynuowano w kuluarach i podczas spotkań towarzyskich. Konferencja umożliwiła nawiązanie oraz pogłębienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy użytkownikami, producentami i ośrodkami badawczymi w dziedzinie środków smarowych.

Uczestnicy uznali za celowe zorganizowanie następnej konferencji, dotyczącej środków smarowych
nie później jak w 2012 roku.