Zamknij okno

Prestiżowe Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" - dla INIG

30-05-2010Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego przyznała naszemu Instytutowi Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" w III edycji konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych za technologię pn. zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych.

Technologia ta została wdrożona na skalę przemysłową w 2008 roku w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Efektem wdrożenia jest produkcja i sprzedaż na rynki krajowe i zagraniczne baz olejowych nowej generacji, wiodącym producentom olejów smarowych.

Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się w Belwederze w dniu 24 maja 2010 r. Dyplomy laureatom XX-edycji Konkursu "Teraz Polska" wręczał osobiście Marszałek Sejmu pełniący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski, w towarzystwie Przewodniczącego Kapituły Godła Prof. Michała Kleibera.

Autorzy wynalazku: Antoni Marchut, Franciszek Steinmec, Iwona Skręt (DT), Jan Lubowicz (TP), Michał Krasodomski (TA) oraz pracownicy Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.: Grażyna Mikrut, Bogdan Pawlicki,  Grzegorz Kowalczyk, Mariusz Iskierski, Piotr Dziadosz.

Wieczorem w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbył się Koncert Galowy "Teraz Polska", na którym w imieniu Instytutu Pani Dyrektor Maria Ciechanowska odebrała statuetkę.

Łącznie w ramach XX edycji Konkursu "Teraz Polska" przyznano Godło 13 produktom, 9 usługom, 3 przedsięwzięciom innowacyjnym oraz 9 gminom.

Pani Dyrektor Maria Ciechanowska odebrała gratulacje m.in. od:

  • Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej
    - Bronisława Komorowskiego,
  • Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Nawary
  • Prezesa Urzędu Patentowego RP - Alicji Adamczyk
  • Przewodniczącego Rady Głównej JBR - Leszka Rafalskiego.

Niezależnie od Instytutu, dyplom i statuetka została przyznana także Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

 


Pani Dyrektor Maria Ciechanowska odbiera gratulacje
z rąk pełniącego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,

Pałac Prezydencki, Warszawa


Laureaci Konkursu Teraz Polska 2010