Zamknij okno

Konferencja

2-06-2010

Patronat Honorowy:
W dniach: 27-28 maja INiG zorganizował Konferencję "Podziemne Magazyny Gazu stabilizatorem bezpieczeństwa dostaw gazu", która miała miejsce w Krakowie, w zespole konferencyjnym Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25. Konferencja przygotowana i przeprowadzona została przez Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki. Patronat honorowy nad Konferencją objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak, Urząd Regulacji Energetyki oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Konferencja dotyczyła tematyki związanej z realizacją projektów inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podczas konferencji wygłoszono 19 referatów  nt.:

  • Bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikacja dostaw w kontekście  podziemnych magazynów gazu;
  • Aktualny stan oraz rozwój podziemnych magazynów gazu;
  • Wpływ trzeciego pakietu liberalizacyjnego na działalność w zakresie  magazynowania gazu;
  • Polityka regulacyjna w obszarze magazynowym;
  • Nowe technologie stosowane przy budowie magazynów gazu;
  • Finansowy aspekt budowy podziemnych magazynów gazu

Konferencja finansowana ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa
w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Sprawozdanie
z Konferencji