Zamknij okno

INiG Gepardem Biznesu 2009

11-06-2010


Instytut Nafty i Gazu ze wskaźnikiem dynamiki przychodów operacyjnych na poziomie 90%, wskaźnikiem dynamiki zysku netto 58,3% oraz średnim wskaźnikiem dynamiki równym 74,1% znalazł się w grupie najdynamiczniej rozwijających się firm województwa małopolskiego.

Analizie poddano wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w Województwie Małopolskim, razem 1952 firmy.

Dla oceny nie miała znaczenia forma własności. Zarówno firmy budowlane czy handlowe, spółdzielnie, jak i instytucje państwowe (uczelnie, instytuty JBR) były potraktowane tak samo.
Za jedyne kryterium przyjęto średni wskaźnik dynamiki przychodów i zysków netto.

Wśród instytucji naukowych Krakowa, przed Instytutem Nafty i Gazu, znalazł się jedynie Uniwersytet Jagielloński.