Zamknij okno

Umowa na budowę gazociągu podpisana

15-06-2010


W dniu 27.05.2010 r. Instytut Nafty i Gazu, jako jednostka wdrażająca, podpisał w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu "Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gazociąg ten o długości 65 km będzie zlokalizowany na obszarze województwa dolnośląskiego i umożliwi w przyszłości odbiór zwiększonej ilości gazu z punktu w Lasowie, na granicy polsko - niemieckiej.

Wysokość dofinansowania - 65 mln zł, co stanowi 43% kwoty kosztów kwalifikowanych, poniesionych w toku realizacji inwestycji.