Zamknij okno

Instytut w Barcelonie

2-08-2010

 W dniach 14-17 czerwca 2010 Instytut Nafty i Gazu zaprezentował swoją ofertę na 72. EAGE Conference and Exhibition w ramach Targów SPE EUROPEC 2010, w Barcelonie.

72 Konferencja EAGE w Barcelonie odbyła się pod hasłem "A New Spring for Geoscience" i poruszała problematykę nowego spojrzenia na nauki o Ziemi.
Tematyka Konferencji nawiązywała do stawianych przemysłowi zadań, związanych z rozwojem technik, które sprostają wciąż rosnącym potrzebom energetycznym.

Na Konferencji Instytut reprezentowali:
Z-ca Dyrektora ds. Poszukiwań Złóż doc. dr hab. Piotr Such,
prof. dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska,
mgr inż. Marek Dohnalik,
mgr inż. Małgorzata Słota-Valim
mgr Konrad Ziemianin.

Podczas Konferencji wygłoszono 567 odczytów oraz przedstawiono 647 posterów (w tym 60 posterów studentów).
Ich treść dotyczyła m.in. rozwiązywania problemów z zakresu geofizyki, niekonwencjonalnych złóż gazu oraz sekwestracji CO2.

Na Konferencji został przedstawiony poster autorstwa prof. dr hab. inż. Haliny Jędrzejowskiej-Tyczkowskiej z Zakładu Geologii i Geochemii INiG pt. "Offset Dependent Anisotropy Effects In Orthorombic Medium", a mgr inż. Marek Dohnalik z Zakładu Geofizyki Wiertniczej INiG, wygłosił odczyt pt. "Eolian Sandstone's Pore Space Examination Based on Nuclear Magnetic Resonance and Computed Microtomography Techniques".
Obie prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem i stały się podłożem do późniejszych dyskusji.
Pracownicy Instytutu uczestniczyli w wielu odczytach i prezentacjach posterów, nawiązując interesujące kontakty z uczestnikami konferencji, w tym m.in. T.L. Davis'em.

W ramach Konferencji odbyły się również targi. Na zajmującej 8000m2  powierzchni swoją ofertę przedstawiło ponad 300 firm z całego świata, w tym Instytut Nafty i Gazu.

Z myślą o uczestnikach Konferencji zorganizowano również wycieczki terenowe, kursy a także kilkanaście warsztatów bezpośrednio nawiązujących do tematyki odczytów i prezentacji.

Udział w Konferencji pracowników INiG stworzył możliwość zaprezentowania na forum międzynarodowym zakresu prac wykonywanych w Instytucie, a zdobyte doświadczenie z pewnością zostanie wykorzystane w przyszłości.