Zamknij okno

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
poszukuje osób na stanowiska:

od INŻYNIERA do SPECJALISTY BADAWCZO-TECHNICZNEGO

5-08-2010


Wymagania dla kandydatów:
  • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: elektrotechnika, automatyka, robotyka, mechatronika, metrologia, gazownictwo lub pokrewne,
  • umiejętność posługiwania się urządzeniami kontrolno-pomiarowymi,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
  • znajomość programów pakietu Microsoft Office,
  • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej.

Zakres obowiązków
praca w akredytowanym laboratorium badawczym/pomiarowym w zakresie pomiarów właściwości metrologicznych gazomierzy, przeliczników, przetworników, ciśnieniomierzy, termometrów, przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych (I, U, R, itp.). Dobór aparatury pomiarowej (ciśnienia, temperatury, objętości, wielkości elektrycznych), automatyzacja procesów pomiarowych, wykonywanie pomiarów, udział w pracach badawczych.

Dodatkowe atuty:
doświadczenie zawodowe z zakresu: projektowania i implementacji sterowników sprzętowych, układów kontrolno-pomiarowych; prowadzenia badań laboratoryjnych; eksploatacji urządzeń stosowanych w gazownictwie lub pokrewnych gałęziach przemysłu; znajomość LabVIEW, C/C++, Borland C++ Builder, Delphi, AutoCAD; dorobek naukowy.

Życiorys i list motywacyjny z dopiskiem zgody na przetwarzanie danych osobowych* prosimy przesłać w terminie do 31.08.2010r. na adres:

Instytut Nafty i Gazu
Dział Personalny
ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków
lub
e-mail: rekrutacja@inig.pl
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)