Zamknij okno

Nowe C.O. w Pionie Technologii Nafty

30-08-2010

 Od 29.06 do 13.08.2010, trwał generalny remont sieci centralnego ogrzewania w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza. Prace polegały na całkowitej wymianie istniejącej sieci podziemnej centralnego ogrzewania, dostarczającej ciepło do obiektów oraz wymianie sieci dostarczającej parę technologiczną dla produkcji drobnotonażowej oraz wody użytkowej.

W pracach zastosowano rury stalowe czarne bez szwu, zabezpieczane antykorozyjnie oraz otulinę stanowiącą izolację cieplną. Rurociągi układano w kanałach ciepłowniczych odkrywanych, a następnie przykrywanych prefabrykatami betonowymi i izolowanych papą i lepikiem.

Wymieniono również armaturę towarzyszącą orurowaniu, w tym zawory regulacyjne na zasilaniu oraz zawory odcinające na powrocie. Wykonywano próby szczelności połączeń przy użyciu aparatu rentgenowskiego. Kanały zasypano, ziemię zagęszczono.

Odtworzono przejścia i przejazdy, które zostały naruszone w trakcie remontu. Przy okazji uzupełniono także ubytki w chodnikach na terenie należącym do Pionu Technologii Nafty.

Teren, na którym prowadzono prace, został uporządkowany i obsiany trawą.