Zamknij okno

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
"PMG Wierzchowice"

8-09-2010


W dniu 3.09.2010 r. w Ministerstwie Gospodarki została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "PMG Wierzchowice", w ramach priorytetu X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

Umowę tę w obecności Wiceministra Rafała Baniaka podpisali z ramienia PGNiG S.A.: Prezes Zarządu - Michał Szubski i Wiceprezes Zarządu - Radosław Dudziński. Drugą stroną umowy jest Instytut Nafty i Gazu - jako Jednostka Wdrażająca.

Projekt został uprzednio zweryfikowany przez Centrum Wdrażania Funduszy Europejskich dla Energetyki (CW), co do jego zgodności ze strategią zarówno rozwoju Polski, jak i UE oraz warunkami formalno-prawnymi udzielenia pomocy. Weryfikacja zakończyła się wyrażeniem zgody przez Komisję Europejską na udzielenie pomocy publicznej.

Beneficjentem funduszy jest PGNiG S.A., które dzięki realizacji projektu powiększy pojemność czynną PMG Wierzchowice z 575 mln m3 do 1200 mln m3. Wartość całkowita projektu opiewa na 1956,5 mln zł, natomiast maksymalne wsparcie, jakie może zostać udzielone to 503,6 mln zł.

Dzięki decyzji Komisji Europejskiej pojawiła się również szansa na dofinansowanie trzech innych projektów PGNiG S.A., dotyczących podziemnych magazynów gazu, tj,:

  • PMG Strachocina - w wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie łącznej pojemności magazynowej PMG Strachocina z 150 mln m3 do 330 mln m3;

  • PMG Mogilno - zwiększenie łącznej pojemności magazynowej z 370 mln m3 do 492 mln m3;

  • Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo - projekt polegający na budowie magazynu w kawernach solnych, obejmujących budowę czterech kawern o łącznej pojemności czynnej 100 mln m3.

Rezultatem realizacji wszystkich czterech ww. projektów z uwzględnieniem PMG Wierzchowice, będzie zwiększenie pojemności magazynowych gazu ziemnego z 1.6 mld m3 do 2,8 mld m3, dzięki czemu krajowe możliwości magazynowe gazu zbliżą się do średniej europejskiej, wynoszącej 14 % rocznego popytu.

Podpisanie umów na dofinansowanie ze środków unijnych ww. trzech projektów przewidywane jest jeszcze w tym roku.