Zamknij okno

Nowe oblicze Biblioteki INiG

09-09-2010biblioteka

biblioteka

biblioteka

biblioteka

biblioteka

biblioteka

W dniu 08.09.2010 r. w INiG przy ul. Łukasiewicza w Krakowie została oficjalnie otwarta Biblioteka Instytutu, do której zostały przeniesione wszystkie zbiory z ul. Lubicz i ul. Bagrowej. Zbiory te mieszczą się obecnie w odnowionych pomieszczeniach.

Biblioteka posiada unikatowe pozycje - książki
i czasopisma - dotyczące początków polskiego przemysłu naftowego.
Najstarsze woluminy pochodzą z roku 1801 i 1803.

Jednym z głównych twórców biblioteki był
dr Wincenty Pawłowski, wieloletni kierownik placówki. Dzięki jego pasji historycznej i szerokiej wiedzy biblioteka Instytutu stała się unikatowym zasobem źródeł informacji związanych z ropą naftową.

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu gromadzi pozycje
z zakresu przemysłu naftowego, geologii naftowej, geologii, geofizyki, przemysłu gazowniczego oraz ochrony środowiska.  Instytut posiada unikatowe pozycje - książki i czasopisma - dotyczące początków polskiego przemysłu naftowego. Od 1994 r. Biblioteka prowadziła komputerowy katalog zbiorów w systemie CDS/ISIS.  Zbiory z zakresu geologii i ropy naftowej umieszczone były w katalogu NAFTA, zaś zbiory o tematyce gazowniczej w katalogu GAZ. Katalogi kartkowe alfabetyczny i przedmiotowy były prowadzone równolegle do roku 2000. W 2009 roku w wyniku połączenia bibliotek dwóch oddziałów INiG, zbiory zostały wzbogacone
o literaturę z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, paliw płynnych, biopaliw, paliw alternatywnych, olejów smarowych, dodatków do paliw, asfaltów a także  o zbiory norm ASTM, IP.

Księgozbiór biblioteki to:

 • wydawnictwa zwarte - książki : 95 000 vol.
 • wydawnictwa ciągłe - czasopisma : 7 400 vol.
  1. prenumerata czasopism polskich - 64 tytuły
  2. prenumerata czasopism importowanych - 46 tytułów

W chwili obecnej Biblioteka wdraża system biblioteczny SOWA 2.
Katalog zbiorów Biblioteki Instytutu Nafty i Gazu jest dostępny na stronie:

www.krakow-inig.sowwwa.pl

Od stycznia  2010 r.  Pracownicy INiG mogą korzystać
z dostępów do  czasopism - w wersji pełnotekstowej na stronie ICM Wirtualna Biblioteka Nauki - System sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez ICM  za pośrednictwem:

 • Biblioteki  Wirtualnej Nauki, 2010 Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
  Uniwersytet Warszawski
  www.icm.edu.pl

Są to dostępy do:

 •  tekstów artykułów z czasopism (FullText)
  • Elsevier/ICM - baza ScienceDirect (czasopisma Elsevier),
  • Springer/ICM - czasopisma Springer w tym czasopisma Kluwer,
  • ACS - czasopisma American Chemical Society,
  • AIP/APS - czasopisma American Institute of Physics (AIP) oraz American Physical Society (APS),
  • EMIS - Europejskie Towarzystwo Matematyczne / informator,
  • Emerald - czasopisma / informator,
  • IEEE - zasoby Institute of Electrical and Electronics Engineers / informator,
  • Knovel Library - książki i inne zasoby różnych wydawców / informator,
  • LWW - czasopisma Lippincott Williams and Wilkins / informator,
  • Nature i Science | informator,
  • Ovid Biomedical Collections - czasopisma biomedyczne / informator,
  • a także "Nature" i "Science".

 • Abstrakty i cytowania:
 • Web of Science/ICM - bazy SCI-Ex, SSCI
  i A&HCI / informator lub dostęp on-line (w tym także bazy JCR, CPCI i ESI) na serwerze Web of Knowledge (Thomson Reuters),

  SCOPUS / informator (dostęp on-line na serwerze wydawcy).

 • Abstrakty:

  INSPEC - fizyka, elektronika i informatyka / informator lub dostęp on-line na serwerze producenta (Ovid/SP),
  MATH - matematyka | informator,
  PSJC - wydawnictwa PAN z zakresu nauk przyrodniczych,
  BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych lub dostęp na serwerach
  ICM poprzez interfejs YADDA,
  AGRO - baza danych o zawartości polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych - dostęp na serwerach ICM poprzez interfejs YADDA,

 • Zasoby:

  faktograficzne: RCSB - struktury przestrzenne białek i kwasów nukleinowych (dawniej PDB)
  (mirror),

  • Bazy chemiczne Beilstein i Gmelin w systemie CrossFire / informator,
  • Bazy ekonomiczne / informator,
  • Visible Human Project,
  • Polskie zasoby pełnotekstowe: BWM - Biblioteka Wirtualna Matematyki (w trakcie tworzenia),
  • Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych,
  • Świat Nauki - polska edycja Scientific American,
  • Domena internetowych repozytoriów wiedzy,

 • Inne:

  • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (wersja elektroniczna),
  • interEDEN - baza roślin Ogrodu Botanicznego UW,
  • Compendex - dostęp on-line w ramach konsorcjum koordynowanego przez BG PW (informator).