Zamknij okno

Konferencja GEOPETROL - 2010 zakończona

25-09-2010

W dniach 20-23.09.2010 r. odbyła się w Zakopanem-Kościelisku Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL - 2010 nt.:
"Nowe metody i technologie zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich".

Patronat honorowy nad Konferencją objęli Minister Gospodarki, Wicepremier Waldemar Pawlak, Prezes PGNiG S.A. Michał Szubski.

Uczestnikami Konferencji, oprócz bardzo licznie reprezentowanej grupy z polskiego przemysłu górnictwa nafty i gazu oraz z ośrodków naukowych byli goście z Rosji, Ukrainy, Białorusi, USA, Niemiec, Francji, Belgii, Wlk. Brytanii, Norwegii i Wietnamu.

artukuły / доклады / papers (PDF)


Na sesji plenarnej otwierającej Konferencję, zaprezentowano 6 referatów (Polska, Rosja, USA, Ukraina, Białoruś, Norwegia), przy czym bardzo wysoko oceniony polski referat nt.: "Niekonwencjonalne złoża gazu szansą dla przyszłych pokoleń", autorstwa: I. Matyasik, H. Jędrzejowska- Tyczkowska, A. Górka, A. Nowicka, przedstawiła dr inż. Irena Matyasik (SG).

W ramach Konferencji zorganizowano 12 warsztatów, na których przedstawiono aktualne problemy badawcze i rozwojowe:

 • Warsztaty 1: Charakterystyka obiektów złożowych w konwencjonalnej i niekonwencjonalnej lokalizacji na podstawie zintegrowanych wyników metod sejsmicznych.
  Prowadząca: prof. dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska.
 • Warsztaty 2: Migracja sejsmiczna z uwzględnieniem anizotropii ośrodka. Prowadząca: dr Anna Półchłopek.
 • Warsztaty 3: Szczelinowatość w modelach geologicznych.
  Prowadzący: dr hab. Piotr Such.
 • Warsztaty 4: Geochemia w analizie złóż typu shale gas.
  Prowadząca: dr inż. Irena Matyasik.
 • Warsztaty 5: Tomografia rentgenowska w badaniach materiałów porowatych.
  Prowadząca: mgr inż. Jadwiga Zalewska.
 • Warsztaty 6: Modelowanie i symulacje złożowe - nowe metody i zastosowania.
  Prowadzący: dr Wiesław Szott.
 • Warsztaty 7: Metody wspomagania wydobycia ropy i gazu w złożach węglanowych.
  Prowadzący: dr hab. inż. Jan Lubaś
 • Warsztaty 8: Specyfika udostępniania złóż typu tight/shale gas.
  Prowadzący: dr inż. Piotr Kasza.
 • Warsztaty 9: Podziemne magazyny gazu - możliwości i wyzwania.
  Prowadzący: mgr inż. Bogdan Filar.
 • Warsztaty 10: Jakość paliw węglowodorowych a ochrona środowiska.
  Prowadzący: mgr Jerzy Rachwalski.
 • Warsztaty 11: Rozpoznawanie struktur dla geologicznego składowania CO2 w Polsce.
  Prowadzący: dr hab. inż. Jan Lubaś.
 • Warsztaty 12: Zagospodarowanie morskich złóż węglowodorów.
  Prowadzący: prof. Leonid Kulpin.

Oprócz warsztatów zorganizowano 2 sesje referatowe w zakresie poszukiwania złóż węglowodorów oraz wiertnictwa, eksploatacji i ochrony środowiska w górnictwie nafty i gazu (prowadzący: dr hab. Piotr Such, dr hab. inż. Jan Lubaś, dr inż. Irena Matyasik, prof. dr hab. inż. Andrzej Kostecki), a także sesję posterową, na której zaprezentowano 61 posterów.

Materiały konferencyjne zostały opublikowane w Pracach Naukowych INiG Nr 170, liczących 1022 strony i obejmujących łącznie 161 prezentacji. Dodatkowo przedstawiono 7 referatów i posterów, które powinny być opublikowane w terminie późniejszym.

Konferencji towarzyszył konkurs fotograficzny pt.: "Ukryte piękno węglowodorów". Jego zwycięzcami i posiadaczami "jamników" zostali:

- Agnieszka Wieczorek (PGNiG S.A. Oddz. Zielona Góra),
- Grzegorz Leśniak (SG),
- Jan Kaczmarczyk (SW),
- Jadwiga Zalewska (SW),
- Zakład Geofizyki Wiertniczej (SW).

Nagrody, w postaci tradycyjnych już kolorowych drewnianych ptaków, powędrowały do autorów wyróżnionych referatów i posterów oraz do osób mających największy wpływ na przebieg warsztatów.

Listy z życzeniami owocnych obrad i konstruktywnych wniosków nadesłali do uczestników Konferencji:

- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Barbara Kudrycka,
- Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - Piotr Litwa,
- Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki - Maciej Kaliski,
- Prezes Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych - prof. K.S. Basnijew.

Podziękowanie

Myślę, że Konferencja była udana. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały prezentacje, które przyczyniły się do tego, że materiały zostały wydrukowane na czas, że goście zagraniczni z różnych stron i o różnych godzinach dowiezieni, że... wszystko było na czas i z uśmiechem.
Szczególnie serdecznie dziękuję osobom, które przygotowały i przeprowadziły warsztaty, a także ściągnęli z zagranicy prelegentów - uznanych w świecie ekspertów. Warsztaty te zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Mam poczucie, że RAZEM udało nam się zrobić dużą, dobrą rzecz dla Instytutu.

Z poważaniem
w imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
Maria Ciechanowska

 

GEOPETROL 2010 w obiektywie: