Zamknij okno

Instytut Nafty i Gazu rozwija infrastrukturę informatyczną

04-10-2010


W dniu 01.10.2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o przyznaniu Instytutowi Nafty i Gazu finansowania projektu pt.: "Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Inwestycja związana jest z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty
i Gazu, polegający na zastosowaniu nowoczesnych informatycznych technologii, wspomagających prowadzenie badań naukowych, zarządzanie pracą laboratoriów badawczych oraz utworzenie cyfrowych zasobów informacyjnych dla branży naftowej  i gazowniczej.

Projekt będzie realizowany od października 2010 r. do grudnia 2012 r. Wykonywane w jego ramach działania zostały podzielone na cztery kategorie:

a) Integracja lokalnych sieci komputerowych oraz zwiększenie mocy obliczeniowych INiG poprzez uruchomienie i budowę lokalnych sieci komputerowych oraz zakup klastra obliczeniowego.

b) Wdrożenie w akredytowanych laboratoriach INiG jednolitej elektronicznej platformy do zarządzania pracą laboratorium.

c) Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej poprzez rozbudowę branżowego ośrodka informacji, w tym:

  • digitalizacja zbiorów bibliotecznych, w tym pierwszych wydawnictw przemysłu naftowego oraz części zasobów bibliotecznych INiG.
  • opracowanie multimedialnego pakietu edukacyjnego.
  • utworzenie specjalistycznego serwisu internetowego, kompleksowo poświęconego zagadnieniom branży naftowej i gazowniczej.

d) Promocja projektu.

Wartość przyznanego finansowania wynosi  4 235 788,92 zł brutto.