Zamknij okno

Konferencja FORGAZ-2010 zakończona

11-10-2010

W dniach 07-08.10.2010 r. odbyła się w Krakowie, w Hotelu Qubus, Konferencja Naukowo-Techniczna FORGAZ-2010
pt.: "Pomiar ilości i jakości gazu", której organizatorem był zespół Pracowników Pionu Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu.

Tematyka Konferencji obejmowała całokształt zagadnień związanych z pomiarem ilości i jakości gazu, w tym problematykę:

  • nowych technologii w pomiarach gazu,
  • oceny zgodności gazomierzy i przeliczników (dyrektywa MID) oraz certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B",
  • monitoringu jakości paliw gazowych,
  • optymalizacji monitorowania poziomu nawaniania paliw gazowych,
  • minimalizacji emisji gazów cieplarnianych (CO2 i CH4),
  • metodologii szacowania niepewności pomiaru w kontekście handlu emisjami,
  • oceny przygotowania Klientów do odbioru gazu z regazyfikacji LNG.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli:
- Minister Gospodarki, Wicepremier - Waldemar Pawlak,
- Prezes Zarządu PGNiG S.A. - Michał Szubski,
- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Mariusz Swora,
- Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa - Mirosław Dobrut.

W Konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników z branży gazowniczej, reprezentującej m.in.: Grupę Kapitałową PGNiG S.A., Operatora Gazociągów Przesyłowych "Gaz-System" S.A., Izbę Gospodarczą Gazownictwa, firmy: COMMON S.A., ZWUG Intergaz Sp. z o.o., Apator Metrix S.A., ITRON Polska Sp. z o.o.

FORGAZ 2010 w obiektywie: