Zamknij okno

Wyróżnienia na międzynarodowych wystawach

20-10-2010


Wystawione przez Instytut Nafty i Gazu technologie i wynalazki zdobyły kolejne nagrody na międzynarodowych wystawach. W Moskwie, Sewastopolu i Taipei otrzymaliśmy 8 medali w tym:
1 złoty, 2 srebrne, 5 brązowych oraz 5 nagród specjalnych.

Zestawienie otrzymanych nagród:

Kompozycję środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych (Composition of chemicals to solidification of overused drilling fluids).
Twórcy: Małgorzata Uliasz, Teresa Steliga, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz.

Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do olejów napędowych (High thermal stability detergent - dispersant additive package for diesel fuels).
Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Maria Łenyk, Michał Wojtasik, Stanisław Oleksiak.

Olej napędowy zawierający biokomponenty (Improved diesel fuel comprising biocomponents).
Twórcy: Zofia Łukasik, Iwona Skręt, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Marta Baranik, Anna Duda, Jan Lubowicz
Ww. patent otrzymał także nagrodę specjalną Korei.

Olej napędowy zawierający biokomponenty (Improved diesel fuel comprising biocomponents).
Twórcy: Zofia Łukasik, Iwona Skręt, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Marta Baranik, Anna Duda, Jan Lubowicz.

Medale Srebrne za:

Kompozycję środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych (Composition of chemicals to solidification of overused drilling fluids).
Twórcy: Małgorzata Uliasz, Teresa Steliga, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz.

Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznejdo olejów napędowych (High thermal stability detergent - dispersant additive package for diesel fuels).
Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Maria Łenyk, Michał Wojtasik, Stanisław Oleksiak.

Termodynamiczny inhibitor hydratów i korozji (Thermodynamic gas hydrates and corrosion inhibitor).
Twórcy: Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Michał Pajda, Wojciech Krasodomski, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha, Barbara Trzaska.
Ww. patent otrzymał także nagrodę specjalną - medal Malezji, nagrodę specjalną Iranu.

Kompozycja środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych (Composition of chemicals to solidification of overused drilling fluids).
Twórcy: Małgorzata Uliasz, Teresa Steliga, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz.

Nagrody specjalne:

Nagroda specjalna - medal Rosji przyznana za Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do olejów napędowych (High thermal stability detergent - dispersant additive package for diesel fuels).
Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Maria Łenyk, Michał Wojtasik, Stanisław Oleksiak.

Nagroda specjalna - Taiwan Invention Association przyznana za Sposób wytwarzania kompleksowych organorozpuszczalnych soli żelaza trójwartościowego (A method of production of organosoluble complex trivalent iron salt).
Twórcy: Zofia Łukasik, Winicjusz Stanik, Piotr Drąg, Ryszard Kursa, Leszek Ziemiański, Mirosław Bernat, Krzysztof Borowik.