Zamknij okno

IWIS - 13 medali dla Instytutu Nafty i Gazu

22-10-2010Na odbywającej się w dniach 20 - 22 października IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010 (The Fourth International Warsaw Inventions Show IWIS 2010), wystawione przez Instytut Nafty i Gazu technologie i wynalazki zdobyły 13 medali: 2 złote z wyróżnieniem, 3 medale złote, 5 srebrnych i 3 brązowe.

Instytut Nafty i Gazu przedstawił ofertę 13 patentów z dziedziny paliw, komponentów do paliw, nowoczesnych środków smarowych, komponentów stosowanych w procesach wydobywania ropy naftowej, sposobu oczyszczania gleby z zanieczyszczeń produktami przeróbki ropy naftowej oraz nowoczesnej metody analitycznej stosowanej w geodezji, mineralogii oraz przemyśle wiertniczym.

Wszystkie zgłoszone przez INiG wynalazki zostały nagrodzone medalami dla twórców przedstawionych rozwiązań.

Złote medale z wyróżnieniem zostały przyznane za:

 • wynalazek pt.: Sposób rozpoznawania skał wykonywany za pomocą widma rezonansowego.
  Twórcy: S. Falkowicz, J. Nabielec, A. Kubala, P. Budak
 • wynalazek pt.: Środek smarowy do obróbki plastycznej metali.
  Twórcy: A. Zajezierska,
  M. Rutkowska, A. Skibińska, J. Zimny, M. Maślanka.

Złote medale otrzymał:

 • wynalazek pt.: Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do olejów napędowych.
  Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Maria Łenyk, Michał Wojtasik, Stanisław Oleksiak.
 • wynalazek pt.: Sposób oczyszczania zbiornika, zwłaszcza z osadów ropopochodnych.
  Twórcy: Sławomir Falkowicz, Jacek Szczepański, Scott Bailey, Marcin Rogaliński.
 • wynalazek pt.: Sposób oczyszczania gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych metodą in-situ.
  Twórcy: Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz, Piotr Kapusta.

Medale srebrne przyznano za:

 • wynalazek pt.: Benzyny silnikowe.
  Twórcy: Martynika Pałuchowska, Delfina Rogowska, Aleksander Kaczmarczyk, Bogusława, Danek, Iwona Skręt.
 • wynalazek pt.: Deemulgator o działaniu odsalającym do ropy naftowej.
  Twórcy: Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Stefan Ptak, Michał Pajda, Mieczysław Socha, Ewa Zegarmistrz, Iwona Skręt, Wojciech Mazela.
 • wynalazek pt.: Inhibitor parafin do rop naftowych.
  Twórcy: Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Michał Pajda, Ewa Zegarmistrz, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Mieczysław Socha, Wojciech Mazela.
 • wynalazek pt.: Kompozycja środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych.
  Twórcy: Małgorzata Uliasz, Teresa Steliga, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz.
 • wynalazek pt.: Wielofunkcyjny pakiet dodatków, zwłaszcza do oleju opałowego.
  Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Jan Lubowicz.

Medale brązowe otrzymały wynalazki:

 • wynalazek pt.: Cement plastyczny.
  Twórcy: Zenobia Kątna, Marcin Rzepka, Marcin Kremieniewski, Łukasz Kut, Krystyna Kubal, Szczepan Filip.
 • wynalazek pt.: Emulgująca kompozycja myjąca.
  Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Michał Wojtasik, Katarzyna Sikora.
 • wynalazek pt.: Wielofunkcyjny dodatek o wysokiej stabilności termicznej do lekkich olejów opałowych.
  Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Jan Lubowicz, Grażyna Żak, Michał Wojtasik.

Przyznane przez komisję konkursową nagrody cieszą tym bardziej, iż na wystawie zaprezentowano ponad 500 innowacyjnych rozwiązań dotyczących m.in. dziedziny technologii przemysłowych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, transportu, medycyny.

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Wiceminister Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Ewa Mańkiewicz - Cudny, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Leszek Rafalski oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Wystawę odwiedzili wynalazcy z Bośni i Hercegowiny, Chin, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Egiptu, Hiszpanii, Iranu, Jemenu, Litwy, Mołdawii, Malezji, Rosji, Rumunii, Szwecji, Tajwanu , Ukrainy, Węgier oraz Polski.