Zamknij okno

Nowe prawo własności przemysłowej dla Instytutu

27-10-2010


 

Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu
prawa własności przemysłowej na wynalazek pt.:
"Biodegradowalny środek smarowy".: Anna Zajezierska, Franciszek Steinmec (Patent Nr 206170).

 

Biodegradowalny środek smarowy o podwyższonych właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczony jest do stosowania w trakcji szynowej, szczególnie smarowania powierzchni tocznych i obrzeży szyn.

Biodegradowalny środek smarowy według wynalazku, charakteryzuje się podwyższonymi właściwościami przeciwzużyciowymi, dzięki czemu ogranicza zużycie mechaniczne powierzchni tocznych i obrzeży kół pojazdów szynowych.

Zaletą środka smarowego według wynalazku jest również jego wysoki stopień degradacji biologicznej. Przy stosowanych systemach smarowania obrzeży kół pojazdów szynowych, przenikanie środka smarowego do gruntu i wód gruntowych , nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego.