Zamknij okno

Konferencja "Analityczno-technologicznych aspektów jakości współczesnych paliw" zakończona

08-11-2010

W dniach 03-05.11 w Krakowie odbyła się cykliczna Konferencja Naukowo- Techniczna - VII Forum Dyskusyjne nt. "Analityczno-technologicznych aspektów jakości współczesnych paliw". Konferencja została zorganizowana przez Sekcję "POLLAB - PETROL" Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Instytut Nafty i Gazu

Tematyka Konferencji objęła m.in. takie zagadnienia jak:

 • zanieczyszczenia paliw i biopaliw w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania;
 • badania analityczne zanieczyszczeń,
 • analityka paliw, badania międzylaboratoryjne,
 • aspekty normalizacyjne w badaniach paliw i biopaliw,
 • monitoring biopaliw na stacjach paliwowych.

W programie konferencji znalazły się następujące referaty:

 • Nietypowe zanieczyszczenia w paliwach silnikowych obecne w dystrybucji (INiG),
 • Zanieczyszczenia paliw lotniczych na drodze dystrybucji (ITWL),
 • Źródła zanieczyszczeń w paliwie LPG (INiG),
 • Tolerancja wodna oraz wpływ wody na wybrane właściwości fizyko - chemiczne benzyny etanolowej zawierającej 7% V/V etanolu (OLPP Sp. z o.o. Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska),
 • Wpływ zawartości biokomponentu na reologię paliw do silników z zapłonem samoczynnym (ORLEN Laboratorium Sp.z o.o.),
 • Wpływ zawartości bioetanolu na skład frakcyjny benzyny silnikowej (INiG),
 • Metody oznaczania manganu w benzynie silnikowej - spełnienie wymagań Dyrektywy 2009/30/WE (INiG),
 • Specyfika oznaczania barwników i znaczników (INiG),
 • Stosowanie precyzji metod badawczych według Normy Międzynarodowej (LOTOS Lab. Sp. z o.o.),
 • Badania LPG w praktyce - fakty i mity (Laboratorium IREAST),
 • Określenie stopnia korozji i inne wybrane problemy w badaniach porównawczych LPG (TEZET Sp.z o.o.;IPiEO),
 • Badania jakości gazu ziemnego metodą on-line (Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze, PGNiG),
 • Monitoring jakości gazu ziemnego w systemie przesyłowym i dystrybucji (INiG),
 • Opracowanie metod analizy gazów sztucznych wykorzystywanych w energetyce dla potrzeb inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla (INiG),
 • Przedstawienie wyników i wniosków z porównań międzylaboratoryjnych oznaczania właściwości normatywnych bioetanolu (ITWL),
 • Przedstawienie wyników i wniosków z porównań międzylaboratoryjnych oznaczania właściwości normatywnych oleju napędowego (LOTOS Lab.Sp.z o.o.),
 • Przedstawienie wyników i wniosków z porównań międzylaboratoryjnych oznaczania właściwości normatywnych smarów (INiG),
 • Przedstawienie wyników i wniosków z porównań międzylaboratoryjnych oznaczania gęstości(EKMA, Laboratoryjne Przyrządy Pomiarowe).

SPONSORZY KONFERENCJI:

 • TUSNOVICS INSTRUMENTS Polska Sp. z o.o.
 • EKMA
 • ECOZAM Sp. z o.o.
 • INKOM INSTRUMENTS Co.
 • W. Kukliński & R. Kłosiński Spółka Jawna

W ramach Konferencji odbyła się także sesja posterowa, na której zaprezentowano wyniki prac analitycznych i badawczych poszczególnych laboratoriów.

VII Forum Dyskusyjne w obiektywie: