Zamknij okno

Nowe prawo własności przemysłowej dla Instytutu

15-11-2010


Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu
prawa własności przemysłowej na następujące wynalazki:

  • Sposób usuwania skażenia mikrobiologicznego
    w zbiornikach cieczy wiertniczych
  • Wielofunkcyjny pakiet dodatków biobójczo-stabilizujacych

Przedmiotem wynalazku pn. Sposób usuwania skażenia mikrobiologicznego w zbiornikach cieczy wiertniczych jest opracowanie sposobu usuwania skażenia mikrobiologicznego w zbiornikach cieczy wiertniczych, stosowany w przemyśle naftowym.
Autorami wynalazku są:
Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Teresa Steliga.


Wynalazek ma zastosowanie w przemyśle naftowym, a jego upowszechnienie przyczyni się niewątpliwie do poprawy jakości płuczki stosowanej w pracach wiertniczych przedłużając czas jej efektywnego działania w otworze wiertniczym. Wpłynie korzystnie na stan zbiorników zmniejszając ryzyko korozji mikrobiologicznej, w tym także szczególnie groźnej korozji siarkowodorowej.

 

Przedmiotem wynalazku pn. Wielofunkcyjny pakiet dodatków biobójczo-stabilizujacych jest wielofunkcyjny pakiet dodatków biobójczo-stabilizujących, zwłaszcza do biopaliw,
a w szczególności do estrów metylowych.
Autorami wynalazku są:
Winicjusz Stanik, Katarzyna Sikora, Zofia Łukasik, Grażyna Żak, Maria Łenyk.


Głównym celem wynalazku jest uzyskanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków biobójczo-stabilizujących zwłaszcza do biopaliw. Kompatybilność pakietu do biopaliw samoistnych, jak i paliw zawierających biokomponenty z innymi dodatkami stosowanymi w nowoczesnych olejach silnikowych, dodatkowo pozwala na rozwiązanie problemów eksploatacyjnych samochodów wyposażonych w silniki wysokoprężne.