Zamknij okno

Nowe prawo własności przemysłowej dla Instytutu

23-11-2010


Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu:

  • prawa własności przemysłowej na wynalazek
    pt.: Uniwersalny pakiet dodatków do bioestrów

  • oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy
    pt.: Przyrząd do przygotowania próbek żeli.

Uniwersalny pakiet dodatków do bioestrów, zwłaszcza do estrów metylowych kwasów tłuszczowych, stanowi paliwo alternatywne względem oleju napędowego.
Autorami wynalazku pt. Uniwersalny pakiet dodatków do bioestrów są:
Winicjusz Stanik, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Zofia Łukasik, Grażyna Żak.

Głównym celem wynalazku jest uzyskanie uniwersalnego pakietu dodatków przeznaczonego do uszlachetniania bioestrów, zwłaszcza estrów metylowych kwasów tłuszczowych, jako paliwa alternatywnego względem oleju napędowego oraz jako biokomponentu w mieszaninie z paliwami węglowodorowymi. Uniwersalny pakiet dodatków ma zapobiegać infekcji mikrobiologicznej oraz procesom utleniania bioestru w warunkach magazynowania i transportu, jak również korozji pittingowej pomp, zbiorników, rurociągów przesyłowych i układów systemu paliwowego, wykazując ponadto ulepszone własności płynności niskotemperaturowej wynikające ze zjawiska synergizmu jaki występuje przy zastosowaniu w uniwersalnym pakiecie dodatków niskotemperaturowych modyfikatorów lepkości.

 

Przedmiotem wzoru użytkowego pt. Przyrząd do przygotowania próbek żeli jest urządzenie służące do przygotowania próbek żeli, które przeznaczone są do pomiaru ich właściwości reologicznych w reometrach oscylacyjnych.
Twórcami wzoru są: Sławomir Falkowicz i Renata Cicha-Szot.

Przyrząd umożliwia wykonanie próbki o wymaganych wymiarach i parametrach wilgotnościowych oraz przeniesienie próbki z przyrządu na element pomiarowy reometru bez naruszenia struktury żelu. Dodatkowo umiejscowiona na powierzchni tłoka membrana zapewnia szczelność przyrządu i zapobiega przyklejaniu się powstałego żelu do jej powierzchni.