Zamknij okno

Kolejne trzy umowy w ramach dofinansowania
z działania 10.1 PO IiŚ

24-11-2010


W dniu 24 listopada 2010 r., przez przedstawicieli Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
i Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie zostały podpisane kolejne trzy umowy w ramach dofinansowania
z działania 10.1 PO IiŚ.

Umowę ze strony Instytucji Wdrażającej
podpisała Pani Maria Ciechanowska - Dyrektor INiG,
zaś ze strony Beneficjenta:
Pan Sławomir Śliwiński - Członek Zarządu
oraz Pan Rafał Wittmann - Prokurent OGP GAZ-SYSTEM S.A.

W uroczystości, która miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, wzięli również udział: Wiceminister Rozwoju Regionalnego - Pan Adam Ździebło oraz Wiceminister Gospodarki - Pan Rafał Baniak.

Wśród podpisanych umów o dofinansowanie, zawartych na łączną kwotę: 427,92 mln zł znalazły się następujące projekty:

 • "Gazociąg Szczecin-Gdańsk"
  Całkowity koszt projektu wynosi: 1 133 624 000,00 zł,
  Kwota dofinansowania ze środków EFRR to: 226 880 000,00 zł

 • "Gazociąg Gustorzyn-Odolanów"
  Całkowity koszt projektu wynosi: 778 360 000,00 zł
  Kwota dofinansowania ze środków EFRR to: 175 450 000 zł

 • "Gazociąg Polkowice-Żary"
  Koszt projektu: 100 040 000,00 zł
  Kwota dofinansowania ze środków EFRR to: 25 590 000,00 zł.