Zamknij okno

Konferencja EURO OIL&FUEL 2010 zakończona

30-11-2010W dniach 24-26 listopada 2010 odbyła się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja EURO OIL&FUEL 2010 pt. "Biokomponenty w paliwach do silników Diesla - Wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego", zorganizowana przez Instytut Nafty i Gazu i Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA.

Konferencja była elementem realizowanego przez INiG, wspólnie z partnerami z Norwegii i Szwajcarii projektu badawczego nr PL0261 o akronimie BIODEG, wspieranego finansowo przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program konferencji obejmował 16 referatów dotyczących następujących zagadnień:

 • Wpływ biokomponentów (RME) na emisję silnika Diesla z układem SCR

 • Emisja cząstek stałych z silników autobusowych zasilanych mieszanką olej napędowy/RME

 • Wpływ mieszanin biopaliw z różną zawartością RME na emisję cząstek stałych i  tlenków azotu

 • Wpływ zastosowania mieszanek oleju napędowego i RME o różnym poziomie  zawartości na toksyczność spalin silnika  ZS

 • Wpływ dodatku estrów metylowych oleju rzepakowego na emisję zanieczyszczeń z silnika o zapłonie samoczynnym

 • Rozwój paliw silnikowych i metod ich badania w odniesieniu do najnowszych przepisów dotyczących emisji spalin i CO2

 • Porównanie emisji i zużycia paliwa przez trzy pojazdy LDV zasilane olejem napędowym, olejem roślinnym i mieszanką biodiesla

 • Badania starzenia konwerterów katalitycznych w odniesieniu do oleju silnikowego i biopaliwa

 • Biometan w silnikach Diesla, przegląd technologii oraz wpływ na emisję i osiągi 

 • Wpływ rodzaju paliwa na tworzenie się kondensatu w układzie wylotowym silnika spalinowego

 • Analiza cyklu życia mieszanek biopaliw z olejem napędowym w silnikach  HD Diesel z układami  następczej obróbki spalin

 • Nieestryfikowane oleje roślinne w silnikach Diesla: wpływ układu zasilania i parametrów pracy na spalanie, emisję i degradację oleju silnikowego

 • Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w gazach spalinowych silnika Diesla zasilanego biodieslem i nieestryfikowanym olejem rzepakowym

 • Wpływ zawartości biokomponentów w paliwie na emisję silnika diesla i starzenie oleju silnikowego - Projekt badawczy finansowany przez EEA i Norweski Mechanizm Finansowy

 • Analiza profili WWA w cząstkach stałych emitowanych przy zastosowaniu paliw z biokomponentami

 • Oddziaływanie olejów napędowych zawierających FAME na procesy degradacji smarowych olejów silnikowych i wielkość emisji cząstek stałych.

Konferencja prowadzona była w dwóch językach, przy czym zdecydowana większość referatów prezentowana była w języku angielskim. Przedstawione referaty wywoływały ożywioną dyskusję, kontynuowaną w kuluarach i podczas wieczornych spotkań.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 23 przedsiębiorstw, uczelni i ośrodków badawczych z 7 krajów Europy (Belgia, Niemcy, Norwegia, Polska, Czechy, Szwajcaria i Szwecja).

 

Konferencja EURO OIL&FUEL 2010 w obiektywie: