Zamknij okno

INiG Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju 2010

02-12-2010


1 grudnia 2010 w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego odbyło się wręczenie nagród w III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.
Komisja Konkursowa przyznała Instytutowi Nafty i Gazu wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Firma

Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.
Przyznając Instytutowi nagrodę w kategorii Innowacyjna Firma, Komisja Konkursowa doceniła całokształt prowadzonych w INiG prac w zakresie m.in.:

  • zrealizowanych inwestycji w środki trwałe i w wartości niematerialne i prawne
  • zastosowania nowych i istotnie ulepszonych metod produkcji
  • działań przynoszących korzyści dla środowiska
  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, samodzielnie lub we współpracy
    z innymi podmiotami
  • korzystania z dotacji krajowych, unijnych lub innych międzynarodowych programów pomocowych
  • posiadania systemu zarządzania opartego o systemy jakości np. normy ISO
  • korzystania z ochrony własności przemysłowej
  • przyznanych nagród, wyróżnień

Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty.
W tym roku w Konkursie wzięło udział ponad 1700 firm.

 

20101202Regionalni Liderzy Innowacji 2010.JPG