Zamknij okno

Podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu pn.:
"Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn"

15-12-2010


(fot. www.pois.gov.pl)


(fot. www.pois.gov.pl)

W dniu 15 grudnia 2010 r. Instytut Nafty i Gazu, jako jednostka wdrażająca, podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: "Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gazociąg ten, o długości 176 km, będzie zlokalizowany w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim zapewniając m.in. dostawy gazu dla PKN Orlen w Płocku.

Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz umożliwi transport gazu z nowych kierunków. Zakończenie jego budowy planowane jest na 2014 r.


Umowę podpisali:
ze strony Spółki - Prezes Zarządu - Jan Chadam,
ze strony Instytutu - Dyrektor INiG - Maria Ciechanowska.
Obecni na tej uroczystości byli m.in.:
Wiceminister Gospodarki - Rafał Baniak,
Wiceminister Rozwoju Regionalnego - Adam Ździebło,
Wiceminister Skarbu - Mikołaj Budzanowski,
Prezes Zarządu Spółki "Polskie LNG" - Zbigniew Rapciak.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 767 136 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania to 121 550 000,00 zł co stanowi 25% kwoty kosztów kwalifikowanych, poniesionych w toku realizacji inwestycji.