Zamknij okno

Podpisane kolejne umowy z PGNiG S.A

29-12-2010


W dniu 22.12.2010 r. zostały podpisane przez Instytut Nafty i Gazu dwie ostatnie w tym roku umowy z PGNiG S.A.
o dofinansowanie projektów: "Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo" oraz "Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno" ze środków Unii Europejskiej.
Całkowite dofinansowanie na wszystkie projekty
rozbudowy podziemnych magazynów gazu wyniesie
ok. 673,4 mln zł.

Dofinansowanie ze środków unijnych dla kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo wyniesie ok.  93,5 mln zł. Natomiast całkowity koszt realizacji tej inwestycji szacowany jest na ok. 667,1 mln zł.
Gaz magazynowany będzie w specjalnie wytworzonych komorach solnych. W ramach inwestycji planuje się wykonanie dziesięciu komór magazynowych o łącznej pojemności czynnej 250 mln m3 gazu oraz budowę niezbędnej infrastruktury naziemnej. Jej zakończenie planowane jest na 2020 r.

Przewidywane dofinansowanie UE do rozbudowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Mogilno wyniesie z kolei ok. 23,1 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu rozbudowy magazynu to ok. 220,4 mln. Rozbudowa pojemności czynnej KPMG Mogilno, który aktualnie dysponuje pojemnością 370 mln m3 przyniesie wzrost pojemności czynnej magazynu o ok. 165 mln m3. Zakończenie budowy pierwszych czterech komór magazynowych nastąpi w 2014 roku.

Oba projekty realizowane są w ramach działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.
Ich realizacja wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez:

  • uzyskanie pojemności magazynowej w KPMG Kosakowo dla regulacji i bezpieczeństwa dostaw gazu w rejonie Polski północnej oraz
  • uzyskanie dodatkowej pojemności magazynowej w KPMG Mogilno dla pokrywania szczytowo-sezonowej nierównomierności zapotrzebowania na gaz, zlikwidowania deficytów pojemności i mocy oraz ograniczenia potrzeby dzierżawienia pojemności magazynowych za granicą.

Podziemny magazyn gazu to niezwykle istotny elementem pokrycia zmiennego zapotrzebowania rynku na gaz ziemny gwarantujący bezpieczeństwo dostaw dla odbiorców. PMG umożliwia przechowywanie gazu w podziemnych zbiornikach w okresie jego nadwyżki i oddawanie do sieci gazowniczej w okresie jego niedoboru.