Zamknij okno

Labor Improdus Omnia Vincit

28-01-201126.01 w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Lubicz odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych Instytutowi na międzynarodowych wystawach w 2010r. Przekazania dokonał prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr inż. Adam Rylski.

Oprócz dyplomów i medali zdobytych na wystawach m.in. w Seulu, Genewie, Brukseli oraz Moskwie Pan dr inż. Adam Rylski wręczył Instytutowi szczególne wyróżnienie - Krzyż Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit (Praca wszystko zwycięża) nadany za dorobek naukowy Instytutowi Nafty i Gazu. To belgijskie odznaczenie przyznawane jest instytucjom o wyjątkowych osiągnięciach na polu nowoczesnych technologii.

W uroczystości wzięli udział autorzy nagradzanych przez światowe gremia innowacyjnych rozwiązań.

Tylko w 2009 i 2010 roku Instytut Nafty i Gazu otrzymał ponad 100 nagród i wyróżnień przyznanych na międzynarodowych wystawach.

W skali kraju Instytut Nafty i Gazu jest niekwestionowanym liderem w ilości nagród otrzymywanych za innowacyjne rozwiązania i technologie.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od 1990 roku prowadzi promocję polskich wynalazków na międzynarodowych wystawach i targach innowacji. W tym okresie zaprezentowało ponad 2 tysiące polskich innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych na kilkudziesięciu wystawach, na czterech kontynentach.