Zamknij okno

Marcin Warnecki - Młody Inżynier

2-03-2011
2 marca, mgr inż. Marcin Warnecki z Oddziału INiG w Krośnie odebrał wyróżnienie w kategorii "Młody Inżynier" przyznane w ramach Plebiscytu Czytelników "Przeglądu Technicznego". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas podsumowania XVII edycji plebiscytu "Złoty Inżynier" w Warszawskim Domu Technika NOT.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: High-Tech, Zarządzanie, Menedżer, Ekologia, Nauka oraz Jakość. W kategorii Młody Inżynier wyróżniani są młodzi adepci sztuki inżynierskiej.

Marcin Warnecki - Inżynier gazownictwa ziemnego, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2000r.). Podczas studiów wielokrotnie wyróżniany (Dyplom Uznania JM. Rektora AGH, Odznaki St. Staszica oraz Medal St. Staszica dla najlepszego absolwenta uczelni). Po ukończeniu studiów zajmował się testowaniem i inspekcją gazociągów tłokami inteligentnymi oraz hydraulicznymi próbami ciśnieniowymi gazociągów. W 2002 r. podjął pracę w Instytucie Nafty i Gazu - początkowo na stanowisku inżyniera branżowego, następnie na stanowisku asystenta (2003 r.).

Pracuje w unikatowym laboratorium Zakładu Badania Złóż Ropy i Gazu Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, Oddział Krosno, gdzie zajmuje się zagadnieniami inżynierii złożowej, eksploatacji, badaniami własności fazowych płynów złożowych, symulacjami procesów złożowych na symulatorze PVTsim oraz na fizycznym modelu złoża typu "slim tube".

Mgr inż. Marcin Warnecki potrafi wdrażać wiedzę teoretyczną w pracach laboratoryjnych, poszerzając w ten sposób zakres możliwości badawczych laboratorium. Wynikiem tego jest opracowanie doświadczalnych, nowatorskich metod oceny warunków formowania się hydratów w gazie ziemnym metodą "tąpnięcia ciśnienia" oraz flokulacji asfaltenów w ropie metodą prześwietlania promieniami podczerwonymi. Prowadził wiele prac badawczych dotyczących poboru i badań płynów złożowych nowo odkrytych złóż w kraju i za granicą.

W ostatnim czasie zajmował się problematyką sekwestracji CO2 w aspekcie zwiększenia stopnia sczerpania złóż gazu ziemnego. Prowadził prace badawcze oceniające rozpuszczalność ditlenku węgla w wodach złożowych Niecki Poznańskiej, badał współtowarzyszące temu procesowi zjawiska wypierania przez CO2 rodzimego gazu ziemnego pierwotnie rozpuszczonego w solance.

Mgr inż. Marcin Warnecki jest autorem lub współautorem 12 publikacji i 40 opracowań. Jest wiceprzewodniczącym koła SITPNiG przy INiG O/Krosno. Posiada stopień Inżyniera Górniczego III i II stopnia.