Zamknij okno

Nowy patent dla Instytutu

4-03-2011


Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Nafty i Gazu patentu o numerze 381274 na wynalazek pt. Dodatek o działaniu biobójczo-stabilizującym do paliw autorstwa Winicjusza Stanika, Zofii Łukasik, Leszka Ziemiańskiego, Grażyny Żak, Marii Łenyk, Anny Dudy, Jerzego Będkowskiego.

Przedmiotem wynalazku Dodatek o działaniu biobójczo-stabilizującym do paliw jest uniwersalny dodatek o działaniu biobójczo-stabilizującym, zwłaszcza do paliw zawierających biokomponenty.

Wymogi dotyczące ochrony środowiska są coraz bardziej rygorystyczne. W przypadku olejów napędowych i lekkich olejów opałowych, szczególny nacisk kładzie się na obniżenie w nich zawartości siarki i węglowodorów aromatycznych, co pozwala obniżyć emisję z silników szkodliwych składników spalin oraz w niektórych wypadkach zmniejszyć problemy związane z krótkoterminowym i długoterminowym przechowywaniem tych paliw. Zmiany w składzie chemicznym paliw jak i warunki ich dystrybucji powodują większą podatność paliw na atak mikroorganizmów. Skutkiem infekcji mikrobiologicznej jest zazwyczaj pogorszenie się filtrowalności paliw, aż do całkowitego jej braku, jak również gwałtowny wzrost własności korozyjnych. Dodatkowo produkty metabolizmu mikroorganizmów zdecydowanie sprzyjają tworzeniu emulsji wodno-paliwowych i nierozpuszczalnych w paliwie szlamów.

Dodatek o działaniu biobójczo-stabilizującym, zwłaszcza do paliw zawierających biokomponenty, według zgłoszenia patentowego eliminuje i kontroluje rozwój mikroorganizmów w paliwie. Dodatek o działaniu biobójczo-stabilizującym do paliw zawiera substancję o działaniu biobójczym, stabilizator substancji o działaniu biobójczym, inhibitor utleniania oraz rozpuszczalnik.

Dodatek o działaniu biobójczo-stabilizującym jest przedmiotem wdrożenia w Grupie Lotos S.A.