Zamknij okno

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu

11-03-2011W dniu 07.03.2011 r. na uroczystym otwarciu XVIII Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2010, Instytutowi zostały wręczone nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbary Kudryckiej.

Na Giełdzie Instytut wystawił 32 wyróżnione w 2010 r. technologie - najwięcej ze wszystkich jednostek naukowych. Wśród zaprezentowanych wynalazków nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbary Kudryckiej otrzymał projekt pn.: Sposób oczyszczania gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych metodą in situ autorstwa Teresy Steligi, Piotra Jakubowicza i Piotra Kapusty. Instytut Nafty i Gazu został również nagrodzony za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą w 2010 r.

Pamiątkowe statuetki dla instytucji najbardziej aktywnych w dziedzinie promocji wynalazków za granicą, dla wynalazców nagrodzonych złotymi medalami z wyróżnieniem jury oraz dla młodych wynalazców wręczał prof. Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w MNiSW.

W roku 2010 złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami na światowych wystawach zostało wyróżnionych ponad 450 polskich wynalazków. Przy ocenie innowacyjnych rozwiązań liczy się przede wszystkim poziom nowatorstwa, zastosowana technologia, skuteczność stosowanych rozwiązań, sposób ich prezentacji, zapotrzebowanie społeczne na dane rozwiązanie, możliwość jego wdrażania i sprzedaży, a nawet efektywność promocyjno-marketingowa. Wystawiane przez Instytut wynalazki i technologie w najwyższym stopniu spełniają powyższe wymagania.

Nagrodzone wynalazki można było oglądać do dnia 13 marca br. w Muzeum Techniki mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.