Zamknij okno

Międzynarodowa Wystawa Badań, Innowacji i Wynalazków PRO INVENT

28-03-2011


W zorganizowanej w dniach 22-25 marca 2011 r. Międzynarodowej Wystawie Badań, Innowacji i Wynalazków PRO INVENT w Cluj-Napoca, Rumunia, Instytut Nafty i Gazu został nagrodzony 3 medalami:

ZŁOTYM MEDALEM

za wynalazek Olej do procesu obróbki stali skrawaniem (Steel machining oil, P.205911),
twórcy: Franciszek Steinmec, Barbara Gaździk, Marta Łapa, Alicja BednarskaSREBRNYM MEDALEM

za sposób wytwarzania ciężkiego oleju podstawowego (Manufacturing method of heavy base oil, P. 393446),
twórcy: Artur Antosz, Anna Bartyzel, Stefan Ptak, Halina Syrek.


BRĄZOWYM MEDALEM
za sposób usuwania skażenia mikrobiologicznego w zbiornikach cieczy wiertniczych (Method for removing microbial contamination from drilling fluid tanks, P.392737), twórcy: Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Teresa Steliga.


 

 

Dziewiąta edycja targów obejmowała trzy działy tematyczne:
materiałów, procesów i produktów innowacyjnych, energię i środowisko.

Zaprezentowano 400 prac ze wszystkich dziedzin działalności.

Międzynarodowa Wystawa Badań, Innowacji i Wynalazków PRO INVENT w Cluj-Napoca, jest wydarzeniem organizowanym przez Ministerstwo Edukacji, Badań i Młodzieży, Krajowy Urząd ds. Badań Naukowych oraz Akademię Nauk Technicznych w Rumunii. Jest jednym z najważniejszych targów wynalazczych w Rumunii.