Zamknij okno

Wyróżnienia na wystawie w Chorwacji

18-05-2011


Komisja Konkursowa
IV Międzynarodowych Targów Innowacji, Produktów i Technologii AGRO ARCA-2011,
które odbyły się 06-08.05.2011 r., w Slatina, Chorwacja
przyznała:

 

ZŁOTY MEDAL z wyróżnieniem

dla wynalazku pn. Sposób odsalania ropy naftowej przy użyciu demulgatora,
którego autorem jest Dariusz Bęben


Sposób odsalania ropy naftowej według wynalazku polega na dodawaniu do płynu złożowego silikonowego demulgatora w strefie przygłowicowej odwiertu.
Po czym płyn złożowy i demulgator miesza się podczas przepływu do separatora w temperaturze 290K do 320K oddziela się odsoloną ropę naftową od solanki.

Przedstawione rozwiązanie umożliwia w prosty sposób wymieszanie demulgatora z płynem złożowym podczas przepływu rurociągiem oraz oszczędność energii w procesie odsalania ropy naftowej. Zawartość chlorków w odsolonej ropie naftowej sposobem według wynalazku zmniejszyła się z 220 mg/dm3 do 5 mg/dm3.

 

ZŁOTY MEDAL

za wynalazek pn. Biodegradowalny smar plastyczny, którego autorami są: Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzyna Sikora, Małgorzata Maślanka

Biodegradowalny smar plastyczny, przeznaczony jest do stosowania w trakcji szynowej, zwłaszcza w kolejnictwie do smarowania powierzchni tocznych i obrzeży kół oraz w komunikacji miejskiej, jako środek ograniczający hałas emitowany przy eksploatacji pojazdów szynowych.

Smar charakteryzuje się podwyższonymi właściwościami przeciwzużyciowymi, dzięki czemu ogranicza zużycie mechaniczne elementów węzła tarcia oraz korzystnymi właściwościami reologicznymi w niskich temperaturach oraz wysoką zdolnością przetłaczania przez układy centralnego smarowania.
Korzystne parametry użytkowe smaru według wynalazku uzyskano przez zastosowanie odpowiedniej kompozycji olejów podstawowych zawierającej olej estrowy pochodzenia naturalnego i syntetyczny olej estrowy a także przez wprowadzenie efektywnie działającego pakietu dodatków uszlachetniających o chemicznym mechanizmie działania.
Dodatkową zaletą smaru plastycznego według wynalazku, obok dobrych właściwości eksploatacyjnych jest wysoki stopień degradacji biologicznej określony w odniesieniu do gleby i wód gruntowych.