Zamknij okno

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach działania 10.2 POIiŚ

11-07-2011


W okresie 01-11.07.2011 r., Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki (FEDE),
jako Jednostka Wdrażająca dla działania 10.2 Programu Operacyjnego
"Infrastruktura i Środowisko", w wyniku rozstrzygnięcia konkursu,
podpisało 8 umów o dofinansowanie z funduszów unijnych projektu.

Umowy zostały podpisane z następującymi firmami:

1. Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Projekt: Gazyfikacja rejonu Włodawy
Długość budowanej sieci dystrybucyjnej: 80,5 km
Całkowity koszt projektu: 79 067 984 zł
Kwota dofinansowania: 27 165 875 zł

2. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Projekt: Rozwój gazyfikacji
na terenie gmin Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola - etap I
Długość budowanej sieci dystrybucyjnej: 97,8 km
Całkowity koszt projektu: 37 342 870 zł
Kwota dofinansowania: 7 048 789 zł

3. Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Projekt: Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie- Iława DN300 oraz gazyfikacja gmin
Długość budowanej sieci dystrybucyjnej: 85,5 km
Całkowity koszt projektu: 122 395 216 zł
Kwota dofinansowania: 38 017 564 zł

4. Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o

Projekt: Południowo-wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej
Długość budowanej sieci dystrybucyjnej: 130,2 km
Całkowity koszt projektu: 122 233 446 zł
Kwota dofinansowania: 34 501 805 zł

5. Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Projekt: Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno-Młynowo-Muławki k. Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin
Długość budowanej sieci dystrybucyjnej: 104,8 km
Całkowity koszt projektu: 150 757 267 zł
Kwota dofinansowania: 41 446 451 zł

6. Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Projekt: Gazyfikacja miejscowości w gminach Komprachcice i Dąbrowa.
Długość budowanej sieci dystrybucyjnej: 63,2 km
Całkowity koszt projektu: 27 721 747 zł
Kwota dofinansowania: 10 039 788 zł

7. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. o.o.

Projekt: Stworzenie równego dostępu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego
Długość budowanej sieci dystrybucyjnej: 24,83 km
Całkowity koszt projektu: 22 815 672 zł
Kwota dofinansowania: 8 388 369 zł

8. EWE Energia Sp. z o.o.

Projekt: Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego
Długość budowanej sieci dystrybucyjnej: 186,95 km
Całkowity koszt projektu: 79 484 165 zł
Kwota dofinansowania: 28 055 567 zł


Łącznie w ramach realizacji projektów wyłonionych tylko w ramach I konkursu (Centrum FEDE prowadzi aktualnie ocenę wniosków także z II konkursu) powstanie 774 km sieci dystrybucyjnej wysokiego i średniego ciśnienia. Całkowity koszt ww. inwestycji ok. 642 mln zł, koszt dofinansowania ze środków UE ok. 195 mln zł, co stanowi ok. 30,4% całkowitych kosztów.

Uroczyste podpisanie 6 z ww. umów miało miejsce w dniu 08.07.2011 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Prezesa PGNiG S.A. oraz Prezesów Spółek Gazownictwa.
Prezes PGNiG S.A. - Pan Michał Szubski - publicznie podziękował Instytutowi za: niezwykle profesjonalne i zaangażowane wdrażanie funduszy europejskich w gazownictwie.

Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki (Centrum FEDE), to jednostka, która została utworzona w strukturze organizacyjnej Instytutu Nafty i Gazu w celu realizacji procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sektorze energetycznym.
W dniu 5 października 2007 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Instytutem Nafty i Gazu została podpisana umowa, na mocy, której Ministerstwo, jako Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, przekazało część kompetencji związanych z wdrażaniem działań:

10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,

10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji

na rzecz Instytutu Nafty i Gazu.