Zamknij okno

Kreatywny Instytut

13-07-2011Jury Europejskiej Wystawy Kreatywności i Innowacyjności EUROINVENT,
Iasi, Rumunia, 12-14 maja 2011 r.
nagrodziło medalami zgłoszone przez Instytut technologie.

Komisja przyznała:

MEDAL ZŁOTY
za wynalazek pn. Wielofunkcyjny pakiet dodatków biobójczo-stabilizujących, którego twórcami są: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Katarzyna Sikora, Grażyna Żak, Maria Łenyk, Ireneusz Bedyk.

MEDALE SREBRNE
dla wynalazków:

  • Sposób oczyszczania zbiornika, zwłaszcza z osadów ropopochodnych,
    twórcy: Sławomir Falkowicz, Jacek Szczepański, Scott Bailey, Marcin Rogaliński.

  • Sposób oznaczania efektywności działania neutralizatorów siarkowodoru w środowisku płynów złożowych Anny Turkiewicz.

MEDAL BRĄZOWY
za wynalazek pn. Olej napędowy zawierający biokomponenty
autorstwa Zofii Łukasik, Iwony Skręt, Winicjusza Stanika, Leszka Ziemiańskiego, Marty Baranik, Anny Dudy, Jana Lubowicza.