Zamknij okno

Otwarcie PMG Strachocina

28-07-2011


W dniu 28.07.2011 r. odbyło się w Strachocinie uroczyste otwarcie jednego z najnowocześniejszych podziemnych magazynów gazu w złożu sczerpanym.

W uroczystości wzięli udział m.in. Minister Skarbu Państwa – Aleksander Grad, Zarząd i Rada Nadzorcza PGNiG S.A., licznie przybyli reprezentanci Grupy Kapitałowej PGNiG S.A., władz wojewódzkich i lokalnych.

W wyniku rozbudowy, PMG w Strachocinie zwiększył swoją pojemność czynną ze 150 mln m³ do 330 mln m³.

Inwestycja ta, realizowana przez PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, której całkowity koszt wyniósł 494 mln zł, otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 53 mln zł. Wdrażanie tych środków nadzorowało Centrum FEDE wchodzące w skład struktur INiG.

Jest to pierwsza zakończona inwestycja z tzw. listy projektów indywidualnych, zatwierdzonej przez Rząd, a mająca istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i niezależności kraju. Do końca 2014 roku oddane zostaną do eksploatacji po rozbudowie dwa kolejne magazyny gazu: Wierzchowice i Mogilno oraz nowy magazyn w strukturze solnej: Kosakowo koło Gdańska. Pojemność czynna PMG wzrośnie wówczas przeszło dwukrotnie w stosunku do 2011 roku, osiągając wielkość ponad 3 mld m³.

Informacja o złożu:

W 1927 r. odwiertem Strachocina-1 z głębokości 789 m uzyskano przemysłowy przypływ gazu w ilości 100 m³/min, przy ciśnieniu 10,1 MPa. Eksploatację na skalę przemysłową rozpoczęto w 1935 r. Złoże Strachocina pozostawało w eksploatacji do 1982 r., a sumaryczne wydobycie wyniosło 4 mld m³ wysokometanowego gazu. Podjęto decyzję o przekształceniu tego złoża w PMG. Ostatnie wiercenia w latach 2008–2010, związane z rozbudową PMG – to 9 otworów horyzontalnych o charakterze eksploatacyjnym.