Zamknij okno

Nowy patent dla Instytutu

22-08-2011


Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Nafty i Gazu patentu o numerze PL 209042
na wynalazek pt.: Dodatek detergentowy do olejów napędowych wyższych kategorii.
Autorzy patentu:
Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Maria Łenyk, Michał Wojtasik, Jan Lubowicz.

W procesie spalania olejów napędowych w silniku z zapłonem samoczynnym występuje zjawisko tworzenia się i gromadzenia osadów i nagarów na różnych jego elementach takich jak komora spalania, czy końcówki wtryskiwaczy. Rozwiązaniem jest stosowanie różnych dodatków uszlachetniających zapewniających utrzymanie własności eksploatacyjnych oleju napędowego na zamierzonym poziomie. Dzięki zastosowaniu Fuel Borne Catalyst (FBC) - dodatków modyfikujących proces spalania i powstających w trakcie spalania paliwa aktywnych nanocząstek katalizatora możliwe jest wypalanie nagromadzonych cząsteczek sadzy na filtrze spalinowym w niższej temperaturze.

Dodatek detergentowy do olejów napędowych wyższych kategorii wg wynalazku, zawiera substancje polimeryczne z wolnymi grupami aminowymi o właściwościach detergentowo-dyspergujących i substancję zwilżającą, dodatki poprawiające właściwości smarne, modyfikatory tarcia, bezpopiołowy modyfikator spalania, modyfikator ułatwiający zapłon, inhibitory korozji, stabilizator starzenia, metaliczny modyfikator spalania, Fuel Borne Catalyst (FBC), inhibitor pienienia, demulgator, rozpuszczalnik organiczny, znacznik rozpuszczalny w paliwie oraz dodatek poprawiający przewodnictwo.

Dodatek gwarantuje uzyskanie paliwa o najwyższych właściwościach użytkowych.