Zamknij okno

Pre-umowy podpisane

14-09-2011

 

8 września br., Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. podpisały z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn. "Podziemny Magazyn Ropy Naftowej i Paliw - Góra".

Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych pod numerem: POIŚ 10.1-25.
Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 211 mln PLN.

Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 97,06 mln PLN.

 

12 września br., PSE Operator S.A. podpisał z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn. "Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa: Budowa stacji Stanisławów".

Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych pod numerem: POIŚ 10.1-27.
Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 91 mln PLN.

Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 42,75 mln PLN.

 

14 września br., PGNiG S.A. podpisał z Instytutem Nafty i Gazu pre-umowę dotyczącą projektu pn. "Rozbudowa PMG Husów".

Przedmiotowy projekt znajduje się na Liście rezerwowej projektów indywidualnych pod numerem: POIŚ 10.1-24.
Orientacyjny koszt całkowity projektu wyniesie 67,7 mln PLN.

Szacunkowa kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 38,6 mln PLN.