Zamknij okno

III Konferencja FUELS’ ZOOM 2011
"LPG w dystrybucji i eksploatacji"
– zakończona

4-10-2011

W dniach 28-29 września 2011 roku w hotelu ANDEL’S w Krakowie odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS’ ZOOM 2011. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Organizator – Instytut Nafty i Gazu do współpracy zaprosił Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania stało się hasło: "LPG w dystrybucji i eksploatacji".

Prelegenci, wśród których znaleźli się przedstawiciele


Organizatorzy:

Instytut Nafty i Gazu


Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC Polska


Sponsor Główny:

Sponsorzy:


PGNiG S.A.


BP GAZ Polska


Tusnovics Instruments
Sp. z o.o.


Patron Honorowy:

Patron:

Polska Organizacja
Gazu Płynnego


Patroni medialni:


wydawnictwo INIG


portal Gazeo.pl


Czasopismo SITPChem


 • Instytutu Nafty i Gazu,
 • International Fuel Quality Center,
 • Komisji Europejskiej,
 • BP GAZ Polska,
 • Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.,
 • J.S. Hamilton Poland Ltd,
 • Lotos S.A.,
 • Orlen Gaz Sp. z o.o.,
 • PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze – Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno,
 • Transportowego Dozoru Technicznego – Laboratorium.

szczególną uwagę poświęcili LPG oraz jego zastosowaniu do zasilania silników trakcyjnych.

Dwudniowa Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy 81 uczestnikami, którzy także w kuluarach żywo dyskutowali o jakości paliwa gazowego, polityce poszczególnych państw w zakresie wspierania LPG jako paliwa silnikowego oraz standardach bezpieczeństwa w całym łańcuchu logistycznym LPG.
Konferencja podzielona została na pięć sesji, w trakcie których uczestnicy mogli wysłuchać następujących referatów:

 • LPG – dostępność i wymagania jakościowe – globalna perspektywa
  Ula Szałkowska (Dyrektor Europa & Africa - International Fuel Quality Center)
 • LPG w świetle implementacji dyrektywy 2009/30/WE
  Wojciech Winkler (Policy Officer Transport and Ozon - Komisja Europejska)
 • Normalizacja LPG i gazów skroplonych C3 - C4 w Polsce i w UE
  Zofia Błaszkiewicz (Kierownik Zakładu Normalizacji - Instytut Nafty i Gazu)
 • Wybrane aspekty szacowania emisji GHG w cyklu życia LPG
  Delfina Rogowska (Z-ca kierownika Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych Instytut Nafty i Gazu)
 • Zapewnienie jakości w łańcuchu logistycznym LPG
  Sławomir Karpisz (Ekspert ds. Technologii i Jakości Gazu – ORLEN GAZ Sp. z o.o.)
 • Standard techniczny infrastruktury autogazowej na stacjach BP
  Zbigniew Kalemba (Manager Działu Technicznego - BP Gaz Polska)
 • Elastomeric components in automotive LPG systems
  Patrizio Coldani (Fondazione Laborato
  rio Prove Materie Plastiche - Politecnico di Milano)
 • Wybrane aspekty jakościowe gazu LPG
  Rafał Kartanowicz (Dyrektor Branży Paliw i Chemikaliów - JSH Hamilton Poland Ltd.)
 • Metody badania nowoczesnych silników samochodowych zasilanych LPG
  dr inż. Piotr Bielaczyc, kierownik Zakładu Badań Silników, dr inż. Andrzej Suchecki (kierownik Pracowni Badań Silników), mgr inż. Jerzy Korzec, mgr inż. Adam Sordyl, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
 • Potencjał LPG w zastosowaniu do silników Diesla
  dr inż. Stanisław Oleksiak (kierownik Zakładu Badań Eksploatacyjnych), dr inż. Zbigniew Stępień (Kierownik Laboratorium Badań Silnikowych i Trybologicznych) - Instytut Nafty i Gazu
 • Analiza emisji z samochodów zasilanych LPG pod kątem spełnienia normy Euro 6
  dr inż. Piotr Bielaczyc (kierownik Zakładu Badań Silników), dr inż. Andrzej Szczotka, (adiunkt), Joseph Woodburn - Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
 • Pozyskiwanie LPG z gazu ziemnego
  Tomasz Cieniek (specjalista, PGNiG S.A.- KRNiGZ Dębno)
 • System zarządzania bezpieczeństwem w Rozlewniach BP GAS
  Adrianna Skoracka (Manager Sprzedaży/ Działu Technicznego - BP Gaz Polska)
 • Wybrane wymagania i przykłady rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa operacji z gazem LPG
  Tomasz Klawikowski (Koordynator, Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia - Grupa LOTOS S.A.)
 • Wpływ procesu przechowywania LPG i jego rozładunku ze zbiornika na właściwości paliwa
  Delfina Rogowska (z-ca kierownika Zakładu Paliw), Bogusław Haduch (kierownik Biura Kontroli) – Instytut Nafty i Gazu
 • Bezpieczeństwo personelu podczas prowadzenia badań LPG w laboratorium chemicznym
  Bogusław Haduch (kierownik Biura Kontroli), dr inż. Beata Altkorn (kierownik Zakładu Analiz Naftowych), Sylwia Jędrychowska (specjalista) - Instytut Nafty i Gazu
 • Bezpieczna eksploatacja zbiorników LPG wykorzystywanych do transportu, zasilania pojazdów i innych celów
  dr inż. Dariusz Bańdo (kierownik Laboratorium TDT), Michał Jastrzębski, Paweł Grochulski - Transportowy Dozor Techniczny
 • Bezpieczeństwo przewozu próbopobieralników z LPG
  dr inż. Aleksander Mazanek (kierownik Laboratorium Badań Trakcyjnych) - Instytut Nafty i Gazu

Niewątpliwym sukcesem Komitetu Organizacyjnego okazało się zainteresowanie po raz pierwszy, odkąd organizowana jest Konferencja, tematyką LPG spółki PGNiG. Oprócz oddelegowania prelegenta (a prezentowany referat wzbudził duże zainteresowanie uczestników), PGNiG, obok BP Gaz Polska i Tusnovics Instruments Sp. z o.o. było jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Sponsorem głównym Konferencji był ORLEN Gaz, a patronat branżowy objęła Polska Organizacja Gazu Płynnego. Patronat medialny nad FUELS’ ZOOM 2011 objęły natomiast: NAFTA-GAZ” – wydawnictwo INiG, portal Gazeo.pl, czasopismo „Przemysł Chemiczny” oraz ECP Communications Sp. z o.o. (gasshow.pl).

 

III Konferencja FUELS’ ZOOM 2011 w obiektywie INIG:


III Konferencja FUELS’ ZOOM 2011 w obiektywie GAZEO.PL: