Zamknij okno

Nowe prawo własności przemysłowej dla Instytutu

26-10-2011


Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na wynalazki pt.:

Smar plastyczny (Patent nr 209622)
oraz na wynalazek pt.: Silikonowy smar plastyczny (Patent nr 209627)
wynalazki autorstwa Anny Zajezierskiej z Zakładu Olejów i Środków Smarowych INiG.

Smar plastyczny przeznaczony jest do stosowania w maszynach i urządzeniach eksploatowanych w przemyśle spożywczym. Środki smarowe przewidziane do stosowania w procesach produkcji żywności, stanowią wyspecjalizowaną grupę produktów, charakteryzujących się specyficznymi wymaganiami jakościowymi.

Producenci żywności najczęściej odwołują się do ustawodawstwa amerykańskiego, które określa szczegółowe przepisy prawne regulujące zasady doboru komponentów środków smarowych, mających potencjalną możliwość incydentalnego kontaktu z produkowaną żywnością (Specyfikacja FDA 178.3570 ”Lubricants with incidental food contact”). Stosowane komponenty powinny zapewniać podstawowe właściwości użytkowe smaru, a równocześnie stanowić wyselekcjonowane, nietoksyczne surowce, akceptowane na rynku międzynarodowym. 

Smar plastyczny przeznaczony jest do stosowania w maszynach i urządzeniach stosowanych przemyśle spożywczym i eksploatowanych w zakresie umiarkowanych obciążeń i w zakresie temperatur od –20 do +150°C.  Smar charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną (odpornością na ścinanie), wysoką temperaturą kroplenia (rzędu 265°C), odpornością na działanie wody, zapewnia dobrą ochronę korozyjną łożysk.

W zakresie składu, smar spełnia wymagania amerykańskiego ustawodawstwa dla produktów grupy H-1, tj. środków smarowych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością. Produkt przewidziany jest do aplikowania w węzłach tarcia maszyn eksploatowanych w przemyśle spożywczym, urządzeń stosowanych w przetwórstwie owoców, wyrobów cukierniczych, produktów mleczarskich, chłodnictwie itp.