Zamknij okno

Terminal LNG w Świnoujściu – nowe źródło dostaw gazu

28-10-2011


W dniach 20-21.10.2011 r. Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki CW, wraz ze spółką „Polskie LNG”,
zorganizowało w Krakowie Konferencję naukowo-techniczną pt.: Terminal LNG w Świnoujściu – nowe źródło dostaw gazu.

Instytut gościł ekspertów sektora gazowego m.in. z Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki, PGNiG SA, OGP GAZ-SYSTEM SA, Polskiego LNG SA, Transportowego Dozoru Technicznego, EuroPol Gaz SA, TESGAS SA, Karpackiej Spółki Gazownictwa, Jaspers, Urzędu Morskiego w Szczecinie, a także pracowników naukowych AGH, Akademii Morskiej w Szczecinie i INiG.

Wygłoszono 17 referatów dotyczących m.in.:

  • rynku LNG w Polsce z perspektywy PGNiG SA,
  • pozyskiwania środków unijnych do realizacji inwestycji, a także polskiego i unijnego prawa w aspekcie zamówień publicznych i przetargów,
  • eksploatacji terminalu LNG,
  • szkoleń kadr terminali rozładunkowych, bazy szkoleniowej i metod symulacyjnych w procesie edukacyjnym,
  • kierunków rozwoju i celów strategicznych przesyłu gazu w Polsce,
  • przygotowania odbiorców przemysłowych do odbioru gazu z regazyfikacji LNG,
  • inwestycji towarzyszących terminalowi LNG w Świnoujściu, realizowanych przez PGNiG,
  • systemów ładunkowych, energetycznych i napędowych zbiornikowców LNG,
  • zanieczyszczeń i odpadów pochodzących ze statków przewożących gaz drogą morską.

List do uczestników Konferencji skierował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski.

Część z ww. referatów będzie opublikowana w wydawanym przez INiG czasopiśmie Nafta-Gaz.
Całość, udostępniana jest w formie elektronicznej, po zwróceniu się o to z prośbą do mgr inż. Marii Migdał – Kierownika Centrum CW.

Konferencja okazała się niezwykle potrzebna dla pogłębiania wiedzy na temat specyfiki rynku LNG i jego wpływu na wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Terminal LNG w Świnoujściu stał się obecnie sztandarową inwestycją sektora gazowego kraju, podczas gdy w roku 2007 był jeszcze na 131 pozycji na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja w obiektywie: